Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου με αρ. Φακ. Π.Ι.4.2.02.17.11 και ημερ.: 1/11/2018, επισυνάπτεται ο κατάλογος των συμμετεχόντων/ουσών.

Υπενθυμίζεται ότι οι επιμορφωτικές δράσεις θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου, το Σάββατο 17 Νοεμβρίου, την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου και το Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων ΠΟΕΔ, στη Λευκωσία.

Επίσης, επισυνάπτεται το Πρόγραμμα των επιμορφωτικών δράσεων. Διευκρινίζεται ότι την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018 οι εγγραφές θα διαρκέσουν από τις 15:30 μέχρι τις 16:00.

Σημειώνεται τέλος ότι, επειδή υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος θα μπορούν να εγγραφούν στον χώρο διεξαγωγής του σεμιναρίου, την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου, 2018 από τις 15:30 μέχρι τις 16:00.

 

Ανακοίνωση

Κατάλογος

Πρόγραμμα