Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, πληροφορείστε ότι η Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο διοργανώνουν επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα «Η διδασκαλία των Λατινικών στο Λύκειο». Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε μη εργάσιμο χρόνο (Πέμπτη, Παρασκευή), από τις 15:15 μέχρι τις 19:15, ως εξής:

α) 29 Νοεμβρίου 2018 (Πέμπτη), Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Λευκωσία (για τις Επαρχίες Λευκωσίας - Λάρνακας)

β) 30 Νοεμβρίου 2018 (Παρασκευή), Λύκειο Πολεμιδιών, Λεμεσός (για τις Επαρχίες Λεμεσού - Πάφου)

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν οι φιλόλογοι όλων των Λυκείων, οι οποίοι διδάσκουν Λατινικά στη Β΄ και Γ΄ τάξη, καθώς και φιλόλογοι Γυμνασίων και Λυκείων, οι οποίοι επιθυμούν στο μέλλον να διδάσκουν το μάθημα.

Το πρόγραμμα του Σεμιναρίου επισυνάπτεται.

Το Σεμινάριο κρίνεται απαραίτητο, ειδικά: α) μετά την επανένταξη του μαθήματος των Λατινικών στα υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών και στα επιλεγόμενα της κατεύθυνσης Ξένων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, με βάση το Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, και β) μετά την αποκατάσταση των Λατινικών ως μαθήματος πρόσβασης σε διάφορα Τμήματα /Σχολές (υποχρεωτικού για τα Τμήματα των Φιλοσοφικών Σχολών, τις Νομικές Σχολές και τη Θεολογία, και επιλεγόμενου για άλλα). Το Σεμινάριο στοχεύει στην ενίσχυση των φιλολόγων στη συνολική προσέγγιση του μαθήματος και σε καλές πρακτικές διδασκαλίας, πάντοτε στο πλαίσιο των Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας.

Οι φιλόλογοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Σεμινάριο πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-eggrafes.ac.cy), στην κατηγορία Ημερίδες - Συνέδρια από τις 16 μέχρι και 28 Νοεμβρίου 2018. Οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, για όσους/ες δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι/ες, παρέχονται στην οικοσελίδα του ιστοχώρου. Σημειώνεται ότι, για την επιτυχή καταχώριση των ηλεκτρονικών δηλώσεων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή των εκπαιδευτικών στην Πλατφόρμα Εγγραφών του Π.Ι. ως χρηστών, όπως, επίσης, η επικαιροποίηση των στοιχείων τους. Ο ονομαστικός κατάλογος των συμμετεχόντων/ουσών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Π.Ι. στις 29 Νοεμβρίου 2018.

Σε όλους/όλες τους/τις εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στην Ημερίδα θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας, ώστε να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στο εν λόγω Σεμινάριο.

 

Εγκύκλιος και πρόγραμμα

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής