Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, πληροφορείστε ότι οι Διευθύνσεις Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, διοργανώνουν Ημερίδα με θέμα: «Η αφηγηματολογία στη διδακτική πράξη του μαθήματος της Λογοτεχνίας». Η Ημερίδα, που απευθύνεται σε φιλολόγους, επικεντρώνεται σε ζητήματα μεθοδολογίας και διδακτικών προσεγγίσεων σχετικά με τη λειτουργική ένταξη της αφηγηματολογίας στη διδακτική πράξη, με βάση τους Σκοπούς του Προγράμματος Σπουδών Λογοτεχνίας Γυμνασίου και Λυκείου.

Η Hμερίδα θα διεξαχθεί στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Λευκωσία, σε μη εργάσιμο χρόνο, το Σάββατο, 1η Δεκεμβρίου 2018, από τις 08:30 μέχρι τις 13:15. Το πρόγραμμα επισυνάπτεται.

Οι φιλόλογοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Ημερίδα θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-eggrafes.ac.cy), στην κατηγορία Ημερίδες - Συνέδρια από τη 12η μέχρι και την 27η Νοεμβρίου 2018. Οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, για όσους/-ες δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι/-ες, παρέχονται στην οικοσελίδα του ιστοχώρου. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να δηλώσουν το Εργαστήριο, το οποίο επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Σημειώνεται ότι, για την επιτυχή καταχώριση των ηλεκτρονικών δηλώσεων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή των εκπαιδευτικών στην Πλατφόρμα Εγγραφών του Π.Ι. ως χρηστών, όπως, επίσης, η επικαιροποίηση των στοιχείων τους. Διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, με βάση την ημερομηνία και την ώρα δήλωσης της συμμετοχής, λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων. Ο ονομαστικός κατάλογος των συμμετεχόντων/ουσών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Π.Ι. στις 29 Νοεμβρίου 2018.

Σε όλους/όλες τους/τις εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στην Ημερίδα θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας, ώστε να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στην εν λόγω Ημερίδα.

 

Εγκύκλιος

Πρόγραμμα

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής