Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ανακοινώνει την παράταση υποβολής αιτήσεων από τους/τις εκπαιδευτικούς οι οποίοι/ες ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ως εισηγητές/τριες στην εν λόγω Σειρά Σεμιναρίων (Εγκύκλιος ημ. 03/09/2018).

Όσοι/ες εκπαιδευτικοί επιθυμούν να παρουσιάσουν εισήγηση στο Πρόγραμμα, παρακαλούνται να συμπληρώσουν το Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής ως Εισηγητής/τρια και να το αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Ως τελευταία ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 14η Οκτωβρίου 2018. Για τυχόν διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Προγράμματος μέσω της ιστοσελίδας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (www.pi.ac.cy) ή μέσω του συνδέσμου https://goo.gl/VkVPa5.

 

Εγκύκλιος

Έντυπο αίτησης για συμμετοχή ως εισηγητές/τριες