Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια ταυτάριθμης εγκυκλίου, ημερ. 18 Ιουνίου 2018, σας ενημερώνουμε ότι έχουν γίνει μικρές αλλαγές στο Παράρτημα 1. Το αναθεωρημένο Παράρτημα 1 επισυνάπτεται.

Παρακαλώ όπως ενημερώσετε άμεσα για τα πιο πάνω όλες/ους τις/τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.

 

Εγκύκλιος

Παράρτημα 1