Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια εγκυκλίου με αρ. φακ. Π.Ι. 4.17.01 και ημερ. 25 Απριλίου 2018, σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η περίοδος συμμετοχής της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής κοινότητας στην πιο πάνω εκπαιδευτική έρευνα, η οποία αφορά τόσο τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τις δημοκρατικές αρχές και αξίες, όσο και την εκπαιδευτική τους πρακτική, έως την Κυριακή, 20 Μαΐου 2018.

Τονίζουμε ότι η παρούσα έρευνα αποτελεί την εναρκτήρια δράση του προγράμματος Democratic Schools for All, που δίνει έμφαση στις δημοκρατικές αξίες και αρχές στη ζωή και κουλτούρα των σχολείων στα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν, θα χρησιμοποιηθούν ως πρωτογενές υλικό για την ανάπτυξη του πλαισίου συνεργασίας και ανταλλαγής μεταξύ των εκπαιδευτικών.

Οι εκπαιδευτικοί (συμπεριλαμβανομένων βοηθών διευθυντών και διευθυντών) καλούνται να συμμετάσχουν στην εν λόγω έρευνα μέσω των πιο κάτω υπερσυνδέσμων:

Για το Α΄ μέρος: https://www.surveymonkey.com/r/CTSYCNB

Για το Β΄ μέρος: https://www.surveymonkey.com/r/CNQFVSR

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας, προτρέποντάς τους να συμμετάσχουν στην έρευνα, ώστε να παρουσιαστεί η πολύ καλή δουλειά που γίνεται στα σχολεία μας από τους εκπαιδευτικούς μας. Η συμμετοχή μας κρίνεται ως πάρα πολύ σημαντική, ώστε να καταδείξουμε σε όλα τα κράτη – μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης πως οι αρχές και αξίες που διέπουν την καθημερινή μας εκπαιδευτική πράξη διέπονται από τη δημοκρατία σε όλες τις εκφάνσεις της.

 

Ανακοίνωση