Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι η Συμβουλευτική Επιτροπή Πρόληψης και Καταπολέμησης της Βίας στην Οικογένεια και οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, και με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ετοίμασαν το Εγχειρίδιο Διατμηματικών Διαδικασιών για Παιδιά 2017 (ΕΔΔΠ) με σκοπό την παροχή βελτιωμένων και συντονισμένων υπηρεσιών σε παιδιά που επηρεάζονται από τη βία στην οικογένεια. Το ΕΔΔΠ περιγράφει τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν οι κρατικές, ιδιωτικές υπηρεσίες και οι Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί (ΜΚΟ) και διασαφηνίζει τα καθήκοντα και τον ρόλο των εμπλεκόμενων επαγγελματιών (λειτουργών του δημοσίου, ιδιωτικού και εθελοντικού τομέα) κατά τη διαχείριση περιστατικών βίας στην οικογένεια αναφορικά με τα παιδιά.

Το ΕΔΔΠ έχει εγκριθεί για εφαρμογή από το Υπουργικό Συμβούλιο (Αρ. Απόφασης: 83.680 και ημερ. 08.11.2017) και συνεπώς είναι δεσμευτικό προς όλους τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες.

Το κείμενο του ΕΔΔΠ μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα της Συμβουλευτικής Επιτροπής Πρόληψης και Καταπολέμησης της Βίας στην Οικογένεια: http://www.familyviolence.gov.cy/cgibin/hweb?-A=3612&-V=manual

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.

 

Εγκύκλιος