Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας αποστέλλεται για εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης του Σχολείου σας, η έκδοση των πρακτικών της Ημερίδας «Η Κλασική Παιδεία στη Μέση Εκπαίδευση», που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2017, στη Λευκωσία.

Η έκδοση περιλαμβάνει τα κείμενα των εισηγητών της Ημερίδας που οργανώνονται σε τέσσερις ενότητες: τη διδασκαλία των αρχαίων Γλωσσών, της Αρχαιογνωσίας και της αρχαίας Ιστορίας στο σχολείο και την ενίσχυση της διαδραστικότητας του σχολείου με αφορμή τον κλασικό πολιτισμό.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.

 

Εγκύκλιος