Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο διοργανώνει για 13η συνεχή χρονιά την ετήσια Ημερίδα με θέμα την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη μαθησιακή διαδικασία. Η Ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και στελέχη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και έχει ως στόχο τον διαμοιρασμό της εργασίας που πραγματοποίησαν τα σχολεία κατά τη διάρκεια της χρονιάς και τη συζήτηση και ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών σε θέματα που αφορούν στην Ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή διαδικασία.

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018, από τις 09:00 μέχρι τις 13:15, στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, στη Λευκωσία.

Στην ημερίδα καλούνται να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί, μαθητές και στελέχη της εκπαίδευσης. Κάθε σχολείο μπορεί να υποβάλει συμμετοχή για τους εκπαιδευτικούς και μαθητές που συμμετείχαν σε ένα τουλάχιστον από τα Προγράμματα/δράσεις που αφορούν στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση (βλ. Πίνακα 1 πιο κάτω). Αναμένεται κάθε σχολείο να δηλώσει από 2-10 μαθητές. Σημειώνεται ότι η διευθέτηση της ασφαλούς μεταφοράς των μαθητών από και προς την ημερίδα και η εξασφάλιση των σχετικών εγκρίσεων, είναι ευθύνη του σχολείου.

Σημειώνεται, ότι για τους μαθητές, θα υπάρχει ξεχωριστή κατεύθυνση στο πρόγραμμα της ημερίδας (βλ. συνημμένο προκαταρκτικό πρόγραμμα).

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές από τα σχολεία που συμμετέχουν στα Προγράμματα και Δράσεις που αφορούν στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, θα παρουσιάσουν εφαρμογές και καλές πρακτικές που υλοποίησαν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς και θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους, μέσα από την Έκθεση Αφίσας (poster session) και άλλες σύντομες παρουσιάσεις. Επιπρόσθετα, θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν για νέες κατευθύνσεις στην εκπαίδευση για θέματα των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

Για την Έκθεση Αφίσας, θα παραχωρηθεί σε κάθε σχολείο χώρος με μικρό τραπέζι και πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα (έτσι ώστε να μπορούν οι εκπαιδευτικοί να συνδέσουν έναν δικό τους φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, που ενδεχομένως θα χρειαστούν για την παρουσίαση των δράσεών τους). Θα διατίθεται πινακίδα (τύπου foamboard) μεγέθους 1μ. x 1μ. για ανάρτηση της αφίσας του σχολείου ή/και άλλου έντυπου υλικού. Στην έκθεση αφίσας τα σχολεία θα μπορούν να παρουσιάσουν:

  • πληροφορίες για το σχολείο και το σχέδιο δράσης τους,
  • δράσεις που υλοποίησαν στο πλαίσιο του Προγράμματος,
  • δείγματα εργασιών των μαθητών, φωτογραφίες, κ.λπ.,
  • αναστοχασμό / αξιολόγηση του έργου τους και καλές πρακτικές που έχουν προκύψει.

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί μπορούν, αν το επιθυμούν, να φέρουν μαζί τους έντυπο υλικό με συνοπτική περιγραφή των δράσεών τους (π.χ. 1 σελίδα Α4 ή ένα τρίπτυχο), το οποίο θα δοθεί στους παρευρισκομένους.

Πέραν της αφίσας που θα κληθούν να ετοιμάσουν όλα τα συμμετέχοντα σχολεία, θα δοθεί η δυνατότητα, σε όσα σχολεία το επιθυμούν, να υποβάλουν, μέσω της δήλωσης συμμετοχής τους, δημιουργίες και προϊόντα μαθητών τους (τα οποία αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των δράσεων των Προγραμμάτων στα οποία συμμετείχαν και μπορούν να περιλαμβάνουν παιχνίδια, παραμύθια κ.λπ.), τα οποία θεωρούν αξιόλογα για αξιοποίηση και από άλλα σχολεία. Το υλικό αυτό θα πρέπει να είναι σε μορφή που να μπορεί να αναπαραχθεί/πολλαπλασιαστεί και να αποσταλεί σε μεγάλο αριθμό σχολείων παγκυπρίως. Το Π.Ι. θα επιλέξει μικρό αριθμό από αυτές τις εργασίες και θα προβεί στον πολλαπλασιασμό και διάχυσή τους.

Στην Ημερίδα θα δοθούν στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές/τριες οι πιστοποιήσεις επιτυχούς συμμετοχής και ολοκλήρωσης των τριών εντόπιων Προγραμμάτων.

Επισυνάπτεται για ενημέρωσή σας το προκαταρκτικό πρόγραμμα της Ημερίδας. Περαιτέρω πληροφορίες για την Ημερίδα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου http://www.pi.ac.cy/imeridaTPE2018 .

Η υποβολή δηλώσεων συμμετοχής στην Ημερίδα θα γίνεται από τους Διευθυντές των Σχολείων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου http://www.pi-eggrafes.ac.cy, στην κατηγορία Ημερίδες-Συνέδρια μέχρι και την Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018.

Η συμμετοχή στην Ημερίδα είναι δωρεάν. Κατά τη διάρκειά της θα προσφερθούν στους συμμετέχοντες/ουσες καφές, χυμοί και σνακ. Με την ολοκλήρωση της Ημερίδας θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά το προσωπικό του σχολείου σας και προβείτε στις δέουσες ενέργειες για την επιτυχή εκπροσώπηση του σχολείου σας στην εν λόγω Ημερίδα.

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Αναστασία Οικονόμου, Προϊσταμένη του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. (22402310) ή στους Λειτουργούς του Τομέα που υποστηρίζουν το σχολείο σας.

 

Εγκύκλιος

Προκαταρκτικό πρόγραμμα

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής