Πληροφορείστε ότι η Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο διοργανώνουν Ημερίδα με θέμα: «Από τη θεωρία της Λογοτεχνίας στη διδακτική πράξη». Η Ημερίδα, που απευθύνεται στους φιλολόγους Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών, επικεντρώνεται στη λειτουργική συνεξέταση μορφής-περιεχομένου και στην εισαγωγή της θεωρίας της λογοτεχνίας στο μάθημα, με τρόπους που δεν αναιρούν τον γενικό παιδευτικό του ρόλο και την αξιακή του διάσταση.

Η Ημερίδα θα διεξαχθεί στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Λευκωσία, σε μη εργάσιμο χρόνο, το Σάββατο, 28 Απριλίου 2018, ώρα 9:00-13:00. Κύριες εισηγήτριες στην Ημερίδα θα είναι η Δρ Ευαγγελία Φρυδάκη, Καθηγήτρια Θεωρίας και Πράξης της Διδασκαλίας, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, η Δρ Τζίνα Καλογήρου, Καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και της Διδακτικής της, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αθηνών, και η Δρ Μαρίνα Ροδοσθένους-Μπαλάφα, Επίκουρη Καθηγήτρια Λογοτεχνίας Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Το Πρόγραμμα της Ημερίδας επισυνάπτεται.

Οι φιλόλογοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Ημερίδα θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-eggrafes.ac.cy), στην κατηγορία Ημερίδες-Συνέδρια, από τις 29 Μαρτίου μέχρι τις 23 Απριλίου 2018. Οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, για όσους/όσες δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι/ες, παρέχονται στην οικοσελίδα του ιστοχώρου. Ο ονομαστικός κατάλογος των συμμετεχόντων/ουσών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Π.Ι. την Τετάρτη, 24 Απριλίου 2018.

Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης στους/στις εκπαιδευτικούς.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε για τα πιο πάνω τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.

 

Εγκύκλιος

Πρόγραμμα

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής