Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια εγκυκλίου με αρ. φακ. 11.4.08, Π.Ι.5.2.05.4.1 και ημερ. 28 Φεβρουαρίου 2018, σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η περίοδος υποβολής συμμετοχών στο εν λόγω σεμινάριο ως ακολούθως:

Επαρχία Επιμόρφωσης Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
Λευκωσία 14 Μαρτίου 2018
Λεμεσός 20 Μαρτίου 2018
Λάρνακα και Αμμόχωστος 27 Μαρτίου 2018

Τονίζουμε τη σημαντικότητα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα ισότητας των δύο φύλων και έμφυλης βίας στις σχέσεις των εφήβων, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων αναγνώρισης, διαχείρισης και κατάλληλης παραπομπής τυχόν περιστατικών κακοποίησης παιδιών και εφήβων.

Παρακαλούμε όπως ενθαρρύνετε τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών του σχολείου σας, η οποία θα δώσει την ευκαιρία ευαισθητοποίησης σε έμφυλα ζητήματα ισότητας.

 

Ανακοίνωση

Σχετική εγκύκλιος

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής