Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια εγκυκλίου με αρ. Φακ. 7.7.09.16 και ημερ. 18 Φεβρουαρίου 2018, επισυνάπτονται οι κατάλογοι των εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν ως εξής:

i. Κατάλογος Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης, 8 Μαρτίου 2018

ii. Κατάλογος Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης, 9 Μαρτίου 2018

iii. Κατάλογος Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης, 10 Μαρτίου 2018

iv. Κατάλογος Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης, 10 Μαρτίου 2018

Υπενθυμίζεται ότι η παρακολούθηση των βιωματικών εργαστηρίων που απευθύνεται στους/στις εκπαιδευτικούς της Μέσης Εκπαίδευσης (Πέμπτη, 8 Μαρτίου στη Λεμεσό και Παρασκευή, 9 Μαρτίου στη Λευκωσία), είναι υποχρεωτική, καθότι εντάσσεται στο πλαίσιο των Σεμιναρίων της Επιθεώρησης.

 

Ανακοίνωση

Κατάλογος Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης, 8 Μαρτίου 2018
Κατάλογος Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης, 9 Μαρτίου 2018
Κατάλογος Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης, 10 Μαρτίου 2018
Κατάλογος Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης, 10 Μαρτίου 2018