Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου που στάληκε ηλεκτρονικά στα εταιρικά σχολεία UNESCO με αρ. φακ. Αρ. Φακ.: Υ.Π.Π.: 4.11.17/11, Π.Ι : 4.11.10 και ημερ. 25 Ιανουαρίου 2018, επισυνάπτεται ο κατάλογος των συμμετεχόντων/ουσών.

Υπενθυμίζουμε ότι το Σεμινάριο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών με θέμα: «Το παρελθόν στο παρόν: Η πολιτιστική κληρονομιά ως απόθεμα γνώσης και πηγή δημιουργικής έμπνευσης σε σχολικές δραστηριότητες», θα πραγματοποιηθεί στις 15 Φεβρουαρίου 2018, από τις 8:15 έως τις 13:00, στη Λεβέντειο Πινακοθήκη στη Λευκωσία.

 

Θα διεξαχθούν τα πιο κάτω εργαστήρια:

Εργαστήριο 1:
Μουσείο και Σχολείο: παρελθόν, παρόν, μέλλον

Εργαστήριο 2:
Πολιτιστική κληρονομιά και σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία

Εργαστήριο 3:
Πολιτιστική Κληρονομιά και χειροποίητο animation

Εργαστήριο 4:
Διαθεματικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς

 

Ανακοίνωση

Κατάλογος