Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια εγκυκλίου με αρ. φακ. 7.6.01.30 και ημερ. 23 Ιανουαρίου 2018, επισυνάπτεται ο κατάλογος των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών ανά ομάδα επιμόρφωσης.

Υπενθυμίζεται ότι το Σεμινάριο θα διεξαχθεί σε πρωινό χρόνο, στις επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Ακροατήριο

Ημερομηνίες/Ώρα Διεξαγωγής

Χώρος Διεξαγωγής

Εκπαιδευτικοί των πόλεων και επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας, και Ελ. Αμμοχώστου

Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018

11.00 – 12.30

Πανεπιστήμιο Frederick, Λευκωσία

Εκπαιδευτικοί των πόλεων και επαρχιών Λεμεσού και Πάφου

Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2018

11.30 – 13.00

Λύκειο Πολεμιδιών, Λεμεσός

 

Εγκύκλιος

Κατάλογος για Λευκωσία, 12 Φεβρουαρίου 2018 (Δημοτική)

Κατάλογος για Λευκωσία, 12 Φεβρουαρίου 2018 (Μέση)

Κατάλογος για Λεμεσό, 15 Φεβρουαρίου 2018 (Δημοτική)

Κατάλογος για Λεμεσό, 15 Φεβρουαρίου 2018 (Μέση)