Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια προηγούμενης ταυτάριθμης εγκυκλίου (Ημερ. 10 Οκτωβρίου 2017) ενημερώνουμε ότι έχουν αλλάξει κάποιες από τις ημερομηνίες διεξαγωγής της επιμόρφωσης. Επισυνάπτεται το επικαιροποιημένο πρόγραμμα για τη συνάντηση/ τις συναντήσεις της ολομέλειας της κάθε ομάδας.

Ανακοίνωση και επικαιροποιημένο πρόγραμμα