Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ανακοινώνει ότι, εκτός από τα ήδη προγραμματισμένα σεμινάρια που είχαν ανακοινωθεί μέσω προηγούμενης ταυτάριθμης εγκυγκλίου με ημερομηνία 14 Σεπτεμβρίου 2017, την τρέχουσα σχολική χρονιά θα προσφερθούν και άλλα σεμινάρια κατά την χρονική περίοδο Φεβρουαρίου – Ιουνίου 2018, σε διάφορες επαρχίες, στη βάση των διαγνωσμένων αναγκών.

Οι εγγραφές για συμμετοχή στα σεμινάρια αυτά αρχίζουν από τις 8 Ιανουαρίου 2018. Σημειώνεται ότι, και για τα νέα σεμινάρια ισχύουν οι Γενικές Οδηγίες του Προγράμματος Προαιρετικών Σεμιναρίων, που βρίσκονται στον ιστοχώρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου www.pi.ac.cy, στον σύνδεσμο Προγράμματα-Σεμινάρια/Προαιρετικά Σεμινάρια Επιμόρφωσης.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία εγγραφής για συμμετοχή στα Προαρετικά Σεμινάρια γίνεται μόνο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εγγραφών www.pi-eggrafes.ac.cy .

 

Εγκύκλιος