Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) διοργανώνουν το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης με θέμα: «Δημόσια και Ιδιωτική Εκπαίδευση». Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 27 Απριλίου (08:00-20:30) και 28 Απριλίου 2018 (09:00-18:30), στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στη Λευκωσία.

Το Συνέδριο, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του έντιμου Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Σκοπός του Συνεδρίου είναι να συνδράμει στον διάλογο για θέματα που απασχολούν την έρευνα στο επιστημονικό πεδίο της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης. Το Συνέδριο εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο το σχολείο, ως κοινωνικός θεσμός, επηρεάζεται και επηρεάζει τις τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές, ιδεολογικοπολιτικές και πολιτισμικές μεταβολές (οικονομική κρίση, ετερότητα, μετανάστευση, προσφυγικό, παγκοσμιοποίηση, κ.ά.). Επιπλέον, επιχειρεί να αναδείξει τη διάκριση Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, ως πεδίο κοινωνιολογικού ενδιαφέροντος, το οποίο δεν έχει ερευνηθεί ακόμη συστηματικά και σε βάθος.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, περιλαμβάνονται:

- Κεντρικές Ομιλίες από τους διακεκριμένους ακαδημαϊκούς στον τομέα τους, Γιάννη Πανούση, Ιωάννη Ε. Πυργιωτάκη, Κωνσταντίνο Τσουκαλά, Andy Green, Χρυσή Βιτσιλάκη, Μάριο Βρυωνίδη, Μαίρη Κουτσελίνη-Ιωαννίδου, Αργύρη Κυρίδη, Νίκο Παναγιωτόπουλο, Παναγιώτη Παπακωνσταντίνου, Ελένη Σιάνου-Κύργιου και Άννα Τσατσαρώνη.

- Συμπόσια

- Προφορικές Εισηγήσεις

- Αναρτημένες Εργασίες (Poster) και

- Βιωματικά Εργαστήρια

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Εισηγήσεων/Εργασιών έχει καθοριστεί η 31η Ιανουαρίου 2018. Περαιτέρω πληροφορίες παρατίθενται στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου: 3synkte.euc.ac.cy

Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες του Συνεδρίου, θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέσω του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου τους, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου http://www.pi-eggrafes.ac.cy, στην κατηγορία «Ημερίδες – Συνέδρια», από την 8η μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2018. Για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής, οι Διευθυντές/Διευθύντριες θα χρησιμοποιήσουν τον κωδικό παραγγελίας των βιβλίων του σχολείου τους. Καθώς ο αριθμός των εκπαιδευτικών που θα εγγραφούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου είναι περιορισμένος (150 θέσεις), διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία και την ώρα καταγραφής της δήλωσης παρακολούθησης. Ο ονομαστικός κατάλογος των συμμετεχόντων/ουσών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στις 5 Φεβρουαρίου 2018.

Μετά την 31η Ιανουαρίου 2018, οποιεσδήποτε εγγραφές θα γίνονται μόνο μέσω της διαδικασίας που περιγράφεται στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου 3synkte.euc.ac.cy. Σημειώνεται ότι, όσοι/όσες εκπαιδευτικοί θα παρακολουθήσουν το Συνέδριο θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας, ώστε να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για παρακολούθηση του Συνεδρίου.

 

Εγκύκλιος

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής