Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου (αρ. φακ. Π.Ι. 2.10.05, ημ. 22 Νοεμβρίου 2017), επισυνάπτονται ο κατάλογος των συμμετεχόντων/ουσών και το πρόγραμμα.

Σημειώνεται ότι το Σεμινάριο θα είναι ολοήμερο και θα διεξαχθεί στις 2 Δεκεμβρίου 2107, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αθαλάσσας.

Στους/στις συμμετέχοντες/ουσες στο σεμινάριο θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής.

 

Ανακοίνωση

Πρόγραμμα

Κατάλογος