Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια εγκυκλίου με αρ. φακ. 7.6.01.30 και ημερ. 24 Οκτωβρίου 2017, επισυνάπτεται ο κατάλογος των συμμετεχόντων/ συμμετεχουσών ανά ομάδα επιμόρφωσης.

Υπενθυμίζεται ότι το Σεμινάριο θα διεξαχθεί ως ακολούθως:

Επαρχία

Ημερομηνίες Διεξαγωγής

Χώρος Διεξαγωγής

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017

Πανεπιστήμιο Frederick,

Αίθουσα αρ. 27, Ισόγειο, Κεντρικό Κτήριο

Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017

ΛΕΜΕΣΟΣ

Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017

Πανεπιστήμιο Frederick,

Αίθουσα αρ. 202, Ισόγειο

Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017

Η ώρα διεξαγωγής των σεμιναρίων είναι 16:00 - 19:00.

 

Ανακοίνωση

Κατάλογος 13/11/2017

Κατάλογος 15/11/2017

Κατάλογος 16/11/2017

Κατάλογος 17/11/2017