Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος των Προαιρετικών Σεμιναρίων Επιμόρφωσης, που θα προσφερθούν την τρέχουσα σχολική χρονιά 2017-2018. Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εγγραφών του Παιδαγωγικού Ιντιτούτου (www.pi-eggrafes.ac.cy) από τις 18 Σεπτεμβρίου 2017.

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τα προαιρετικά σεμινάρια περιέχονται στην ιστοσελίδα http://www.pi.ac.cy/proairetika_seminaria.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλoυν αιτήσεις για συμμετοχή στα προαιρετικά σεμινάρια, αφού μελετήσουν την περιγραφή των σεμιναρίων που θα επιλέξουν και αφού βεβαιωθούν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις και λάβουν υπόψη τους περιορισμούς που τίθενται.

Παρακαλώ όπως ενημερώσετε σχετικά τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας και ενθαρρύνετε τη συμμετοχή τους στα σεμινάρια αυτά, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού της επαγγελματικής μάθησής τους, είτε σε ατομικό επίπεδο είτε στο επίπεδο σχολικής μονάδας.

Θερμές ευχές για καλή σχολική χρονιά.

 

Εγκύκλιος

Γενικές πληροφορίες

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής