Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία με την Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου – Ομάδα Ειδικού Ενδιαφέροντος «Διαπολιτισμικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και εκπαίδευση», διοργανώνει Hμερίδα με θέμα «Επαναπλαισιώνοντας τη Δημοκρατία στο Σχολείο». Η Hμερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 14 Οκτωβρίου 2017, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στη Λευκωσία, από τις 8:30 μέχρι τις 13:00.

Στόχος της Ημερίδας, που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, είναι ο προβληματισμός  των εκπαιδευτικών και εμπλοκή τους σε συζήτηση σχετικά με το πώς διαμορφώνεται η έννοια της δημοκρατίας στο σύγχρονο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο, καθώς και η συλλογική διερεύνηση εκπαιδευτικών προσεγγίσεων των θεμάτων που σχετίζονται άμεσα με αυτή, όπως είναι ο ρατσισμός, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η πολιτότητα, οι αξίες, τα ιδανικά και τα αμφιλεγόμενα θέματα. Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της Ημερίδας και οι περιλήψεις των Εργαστηρίων.

Η υποβολή αίτησης από τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Ημερίδα μπορεί να γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-eggrafes.ac.cy), στην κατηγορία Συνέδρια Ημερίδες από τις 13 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 4 Οκτωβρίου 2017. Σημειώνεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για την επιτυχή καταχώριση των ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι απαραίτητη η προηγούμενη εγγραφή των εκπαιδευτικών ως χρηστών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-eggrafes.ac.cy). Οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα φιλοξενούνται στην οικοσελίδα του ιστοχώρου (http://www.pi-eggrafes.ac.cy). Τα ονόματα των εκπαιδευτικών που θα λάβουν μέρος στην Ημερίδα θα ανακοινωθούν στις 6 Οκτωβρίου 2017, στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Στο τέλος των Εργαστηρίων θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης στους/στις συμμετέχοντες/ουσες.

Για διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   και στο τηλέφωνο 22402367.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.

 

Εγκύκλιος

Πρόγραμμα

Περιλήψεις εργαστηρίων

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής