Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σας πληροφορεί ότι συνεχίζεται και κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018 το Σεμινάριο «Διδακτικές πρακτικές στο μάθημα της Φυσικής στη Μέση Εκπαίδευση».

Υπενθυμίζεται ότι στόχος του Σεμιναρίου είναι η διευκόλυνση της ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των μάχιμων εκπαιδευτικών για θέματα διδακτικής της Φυσικής και για αποτελεσματικές διδακτικές προσεγγίσεις που έχουν εφαρμοσθεί στην τάξη.

Στο Σεμινάριο παρουσιάζονται από μάχιμους εκπαιδευτικούς διδακτικές πρακτικές σε συγκεκριμένα θέματα της Φυσικής. Πιο κάτω αναφέρονται ενδεικτικά μερικές από τις θεματικές, τις οποίες το σεμινάριο θα προσπαθήσει να καλύψει κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά:

  • Οι νέες τεχνολογίες στο μάθημα της Φυσικής
  • Πειραματική προσέγγιση του μαθήματος της Φυσικής
  • Η αξιολόγηση στο μάθημα της Φυσικής
  • Εφαρμογή των Αναλυτικών Προγραμμάτων Φυσικής
  • Εργασίες τύπου project στο μάθημα της Φυσικής
  • Ομαδοσυνεργατική μάθηση στο μάθημα της Φυσικής
  • Διαφοροποίηση διδασκαλίας στο μάθημα της Φυσικής
  • Εκπαιδευτική έρευνα σχετική με τη διδασκαλία της Φυσικής

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τους καθηγητές Φυσικής του σχολείου σας, ώστε όσοι επιθυμούν να παρουσιάσουν στο Σεμινάριο, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, δικές τους διδακτικές προσεγγίσεις να συμπληρώσουν το επισυναπτόμενο έντυπο και να το αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Οι εισηγητές στο Σεμινάριο λαμβάνουν βεβαίωση παρουσίασης.

Τις συναντήσεις του Σεμιναρίου μπορούν να παρακολουθούν όσοι καθηγητές Φυσικής το επιθυμούν. Οι καθηγητές Φυσικής που θα επιθυμούσαν να παρακολουθήσουν το Σεμινάριο παρακαλούνται να ενημερώνουν το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για την πρόθεσή τους τουλάχιστον τρεις μέρες πριν από την ημέρα πραγματοποίησης του Σεμιναρίου, αποστέλλοντας σχετικό e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Θα πραγματοποιούνται δύο συναντήσεις του Σεμιναρίου κάθε μήνα. Η μια συνάντηση θα πραγματοποιείται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα στη Λευκωσία ή στη Λάρνακα και η άλλη συνάντηση θα πραγματοποιείται μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα στη Λεμεσό ή στην Πάφο.

Τα θέματα που παρουσιάζονται στις συναντήσεις του Σεμιναρίου, καθώς και ο χώρος πραγματοποίησής του ανακοινώνονται έγκαιρα στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi.ac.cy – Τομέας Επιμόρφωσης – Προγράμματα-Σεμινάρια – Σεμινάριο Διδακτικής της Φυσικής) πριν από κάθε συνάντηση. Στον ίδιο χώρο αναρτάται και εκπαιδευτικό υλικό των προηγούμενων συναντήσεων.

Οι συναντήσεις του σεμιναρίου θα πραγματοποιούνται ημέρα Τετάρτη ή Πέμπτη. Αναλυτικό πρόγραμμα με τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Σεμιναρίου για όλη τη σχολική χρονιά 2017 – 2018 θα αναρτηθεί σύντομα στην ιστοσελίδα του Σεμιναρίου. Κάθε συνάντηση διαρκεί 2 ώρες, από τις 16.00 μέχρι τις 18.00.

Η πρώτη συνάντηση του Σεμιναρίου για τη σχολική χρονιά 2017 – 2018 θα πραγματοποιηθεί στις 14 Σεπτεμβρίου 2017, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στη Λευκωσία και η δεύτερη στις 21 Σεπτεμβρίου 2017 στο Παράρτημα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στη Λεμεσό. Το θέμα και των δύο συναντήσεων θα είναι Το νέο διδακτικό υλικό Γ΄ Λυκείου για τα κεφάλαια «Μηχανική στερεού σώματος» και «Ταλαντώσεις». Το πρόγραμμα των δύο συναντήσεων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου πριν από την 9η Σεπτεμβρίου.

Ευελπιστούμε στην ανταπόκριση των καθηγητών της Φυσικής του σχολείου σας για συμμετοχή στις συναντήσεις του Σεμιναρίου.

 

Εγκύκλιος

Έντυπο δήλωσης συμμετοχής ως εισηγητή