Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορώ ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) διοργανώνει το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για Νεοπροαχθέντες Διευθυντές Σχολείων Δημοτικής, Ειδικής και Μέσης Εκπαίδευσης για το 2017-2018, το οποίο καλείστε να παρακολουθήσετε. Σύμφωνα με τη νομοθεσία (σχέδια υπηρεσίας), η παρακολούθηση των συναντήσεων είναι υποχρεωτική.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος θα δημιουργηθεί μία ομάδα επιμόρφωσης και θα διεξαχθούν 26 συναντήσεις, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στη Λευκωσία και στο Παράρτημα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στη Λεμεσό. Νοείται ότι τα μέλη της ομάδας θα χωρίζονται ανάλογα με τη βαθμίδα τους στα θέματα που αφορούν ξεχωριστά τις τρεις βαθμίδες. Η πρώτη συνάντηση θα διεξαχθεί στις 18 Οκτωβρίου 2017 στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στη Λευκωσία. Οι συναντήσεις θα διεξάγονται κάθε Τετάρτη, μεταξύ των ωρών 8:30 -13:00.

Στο Παράρτημα αναγράφονται τα ονόματα των συμμετεχόντων/ουσών στο Πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τις συντονίστριες του Προγράμματος, δρα Έλενα Χριστοφίδου (τηλ. 22402368, ηλ. διεύθυνση This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) και την κ. Καλυψώ Απέργη (τηλ. 22402375, ηλ. διεύθυνση This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ).

 

Εγκύκλιος και παράρτημα