Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι στις 29 Σεπτεμβρίου 2017, από τις 17:00 μέχρι τις 20:00, θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Frederick, στη Λευκωσία, Ημερίδα με τίτλο «Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και Εκπαίδευση». Η Ημερίδα συνδιοργανώνεται με το Πανεπιστήμιο Frederick και αποσκοπεί στο να εμπλουτίσει εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων με σύγχρονη επιστημονική γνώση σχετικά με την κοινωνία της πληροφορίας και ιδιαίτερα σχετικά με την αλληλεπίδραση των ΜΜΕ και της Εκπαίδευσης σε περιόδους αλλαγών και κρίσεων.

Η Ημερίδα θα επικεντρωθεί στον ρόλο της πληροφορίας, των ΜΜΕ και της δημοσιογραφίας στη διαμόρφωση της εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού πολιτισμού, στην αλληλεπίδρασή τους, αλλά και στα ΜΜΕ ως άτυπες μορφές εκπαίδευσης. Στις εισηγήσεις θα δοθεί έμφαση σε θέματα όπως η εικόνα της Εκπαίδευσης στα ΜΜΕ και η κοινή γνώμη, τα Μέσα Επικοινωνίας και η Εκπαίδευση, τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Εκπαίδευση καθώς και σε πτυχές του κριτικού γραμματισμού και του μιντιακού γραμματισμού.

Στην Ημερίδα θα καταθέσουν εισηγήσεις ακαδημαϊκοί του Πανεπιστημίου Frederick και του Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργός του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθώς και στελέχη των ΜΜΕ από την Κύπρο και το εξωτερικό. Το Πρόγραμμα της Ημερίδας επισυνάπτεται.

Οι δηλώσεις συμμετοχής των εκπαιδευτικών γίνονται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, μέσω της ιστοσελίδας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-eggrafes.ac.cy). Οι δηλώσεις θα γίνονται δεκτές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφών (http://www.pi-eggrafes.ac.cy), στην κατηγορία Ημερίδες-Συνέδρια, από τις 7 μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου 2017. Τα ονόματα των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στην Ημερίδα θα ανακοινωθούν στις 26 Σεπτεμβρίου 2017.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.

 

Εγκύκλιος

Πρόγραμμα

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής