Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια εγκυκλίου με Αρ. Φακ. Π.Ι. 11.11.01 και με ημερομηνία 24 Απριλίου 2017, επισυνάπτεται ο κατάλογος των σχολείων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Μακριά από την Πατρίδα και τον Φόβο», το οποίο συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και την Αντιπροσωπεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Κύπρο.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί κατά τη σχολική περίοδο Σεπτεμβρίου 2017 - Ιουνίου 2018 και στα σχολεία θα παρέχεται στήριξη και συμβουλευτική από το προσωπικό των φορέων που διοργανώνουν το πρόγραμμα.

 

Ανακοίνωση

Κατάλογος