Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια ταυτάριθμης εγκυκλίου ημερ. 12 Οκτωβρίου 2016, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με τους φορείς που συνδράμουν στην εκπαίδευση των μαθητών για τη δημιουργική αξιοποίηση και ασφαλή χρήση του διαδικτύου, προωθείται η αξιοποίηση του διαδικτυακού διαδραστικού παιχνιδιού ερωτήσεων-απαντήσεων, iWhiz. Η αξιοποίηση του iWhiz υποστηρίζεται από το ευρωπαϊκό έργο CYberSafety με τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και της ΜΤΝ.

Το πρωτοποριακό αυτό παιχνίδι (app για κινητές συσκευές) απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Α’ – Γ’ Γυμνασίου και Α’ – Β’ Λυκείου / Τεχνικής Σχολής, και σκοπός του είναι η προαγωγή της σωστής διαδικτυακής πλοήγησης και συμπεριφοράς, στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη διαμόρφωση ενός πιο ασφαλούς Διαδικτύου για τα παιδιά. Το iWhiz είναι ένα παιχνίδι ερωτήσεων-απαντήσεων στο οποίο οι μαθητές συμμετέχουν ατομικά αλλά και ομαδικά, μεταξύ των σχολείων τους, μαζεύοντας έτσι βαθμούς για το προσωπικό τους σκορ αλλά και για το σχολείο τους. Τα θέματα στα οποία διαγωνίζονται οι μαθητές αφορούν σε 3 κατηγορίες:

  • Η ασφάλεια στο διαδίκτυο (50%)
  • Γνώσεις τεχνολογίας και πληροφορικής (35%)
  • Γενικές γνώσεις (15%)

Η χρήση του iWhiz είναι εντελώς δωρεάν, δεν περιλαμβάνει διαφημίσεις και είναι διαθέσιμο σε λειτουργικά Android και iOS.

Στο πλαίσιο της αξιοποίησης του παιχνιδιού, πραγματοποιείται διαγωνισμός συλλογής βαθμών. Για το σχολικό έτος 2016-2017, ο διαγωνισμός αποτελείται από δύο φάσεις:

  • Πρώτη Περίοδος Διαγωνισμού iWhiz: από 12 Οκτωβρίου 2016 ως 31 Ιανουαρίου 2017
  • Δεύτερη Περίοδος Διαγωνισμού iWhiz: από 1 Φεβρουαρίου ως 31 Μαΐου 2017

Με το τέλος της κάθε περιόδου του διαγωνισμού, τα τρία πρώτα σχολεία θα βραβεύονται από την ΜΤΝ καθώς επίσης και οι τρεις πρώτοι μαθητές.

Την Παρασκευή 17 Μαρτίου, 2017, πραγματοποιήθηκε στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο η βράβευση για την Πρώτη Περίοδο του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα βραβεύτηκαν:

Σχολείο Βαθμολογία
1. Γυμνάσιο Κωνσταντινουπόλεως 21480
2. Γυμνάσιο Αγλαντζιάς 8510
3. Ελληνική Σχολή "Το Ολύμπιον" 8420

 

Ονοματεπώνυμο Μαθητή Βαθμολογία Σχολείο
1. Κωνσταντίνος Ευαγόρου (ΚΕ02) 125521 Γυμνάσιο Κωνσταντινουπόλεως
2. Ανδρέας Παναγιώτου (AP03) 118249 Γυμνάσιο Αγλαντζιάς
3. Στυλιανός Μάκκουλας (S77) 116440 Γυμνάσιο Κωνσταντινουπόλεως

Τα τρία σχολεία βραβεύτηκαν με 8 tablet Alcatel Pixi 3 10” WiFi & Keyboard το καθένα, ενώ οι τρεις μαθητές παρέλαβαν από ένα iPad mini2 WiFi 32GΒ. Η ΜΤΝ θα μοιράσει ανάλογα δώρα και με την ολοκλήρωση της Δεύτερης Περιόδου του διαγωνισμού.

Καλείστε όπως ενημερώσετε και ενθαρρύνετε τους μαθητές/τριες του σχολείου σας (Α’-Γ’ Γυμνασίου και Α’-Β’ Λυκείου/Τεχνικής Σχολής) να λάβουν μέρος στο παιχνίδι συμμετέχοντας ταυτόχρονα και στον διαγωνισμό. H έναρξη της δεύτερης φάσης του διαγωνισμού έχει ήδη ξεκινήσει και λήγει την 31η Μαΐου 2017.

Σημειώνεται ότι για σκοπούς συμμόρφωσης με τον Νόμο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, απαραίτητη προϋπόθεση για το κάθε παιδί που θέλει να εγγραφεί στο παιχνίδι είναι η προσκόμιση σχετικού εντύπου συγκατάθεσης υπογεγραμμένου από τον γονέα ή νόμιμο κηδεμόνα του (επισυνάπτεται). Παρακαλείστε όπως μεριμνήσετε για τη συλλογή των υπογεγραμμένων εντύπων και τη φύλαξή τους στο σχολείο. Διευκρινίζεται επίσης ότι η ηλεκτρονική διεύθυνση που ζητείται κατά την εγγραφή του μαθητή ως χρήστη χρειάζεται μόνο για να επικοινωνήσει η εταιρεία MTN με τον μαθητή σε περίπτωση που είναι ένας από τους νικητές του διαγωνισμού.

 

Εγκύκλιος και έντυπο συγκατάθεσης