Ηλεκτρονική Πύλη Επαγγελματικής Μάθησης

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο:

email
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Δρ Μαρία Ηρακλέους

Phone22402387

email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Δρ Έφη Παπαριστοδήμου

Phone22402345

email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Μαρία Πιτζιολή

Phone22402378

email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Χριστίνα Σταύρου

Phone22402377

email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Το Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης αποτελεί μία εκτενή δράση στη σχολική μονάδα, που στηρίζεται στη μεθοδολογία της έρευνας – δράσης. Πρόκειται για ένα ετήσιο πρόγραμμα που εστιάζει σε συμμετοχικές διαδικασίες μάθησης στη σχολική μονάδα, με τον εκπαιδευτικό να κατέχει ενεργητικό ρόλο κατά την επιδιωκόμενη μάθηση.

Το Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου αποτελεί μία εκτενή δράση στη σχολική μονάδα, καθώς περιλαμβάνει ολόχρονη συστηματική στήριξη από το Π.Ι. για την Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών. Λειτουργοί του Π.Ι., ως Υποστηρικτές/κτριες, συνεργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς με το σχολείο για την προώθηση της Επαγγελματικής Μάθησης εντός του σχολείου, με δράσεις και πρακτικές που δεν προέρχονται από το κέντρο, αλλά επιλέγονται και νοηματοδοτούνται με βάση τις ανάγκες των εκπαιδευτικών και το συγκείμενο του σχολείου και της τάξης. Στόχος είναι η ικανοποίηση των επαγγελματικών/μαθησιακών αναγκών των εκπαιδευτικών και η βελτίωση των επαγγελματικών πρακτικών. Το Πρόγραμμα αξιοποιεί, κυρίως, τη μεθοδολογία της έρευνας-δράσης, ή και άλλη, που να συνάδει με τις ανάγκες των εκπαιδευτικών και τις ιδιαιτερότητες κάθε σχολείου.

Στο Πρόγραμμα οι εκπαιδευτικοί δεν είναι παθητικοί αποδέκτες θεωριών και πολιτικών, αλλά, ενεργά υποστηρίζονται στην πράξη με στόχο την ενδυνάμωσή τους, μέσα από ευκαιρίες επίγνωσης, σχεδιασμού και αποτίμησης δράσεων σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Πρόκειται, δηλαδή, για ένα ετήσιο πρόγραμμα που εστιάζει σε συμμετοχικές διαδικασίες μάθησης στη σχολική μονάδα, με τον/την εκπαιδευτικό να κατέχει ενεργητικό ρόλο κατά την επιδιωκόμενη μάθηση. Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, επιδιώκεται οι εκπαιδευτικοί να βιώσουν την Επαγγελματική Μάθηση μέσω των ανάλογων γνώσεων, δεξιοτήτων και εργαλείων για διαμόρφωση των πρακτικών τους, με βάση, όχι μόνο την προσωπική τους οπτική, αλλά και μέσα από την αλληλεπίδραση.

Το Πρόγραμμα επιδιώκει την ενίσχυση της αυτονομίας του/της εκπαιδευτικού και της σχολικής μονάδας για βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου, μέσω της ικανότητας των προσώπων να διερευνούν, να σχεδιάζουν και να αναστοχάζονται πάνω στις δράσεις τους. Υλοποιείται μέσα από μία κυκλική πορεία που περιλαμβάνει τη διερεύνηση των αναγκών των εκπαιδευτικών και των ιδιαιτεροτήτων του σχολείου, την επιλογή του θέματος που θα αποτελέσει την προτεραιότητα του σχολείου για Επαγγελματική Μάθηση, τον καταρτισμό ενός Σχεδίου Δράσης, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και τον απολογισμό δράσεων Επαγγελματικής Μάθησης.

Γενικότερα, οι διαδικασίες που διατρέχουν το εν λόγω Πρόγραμμα έχουν ως επίκεντρο τους/τις εκπαιδευτικούς, οι οποίοι/ες καλούνται να λαμβάνουν αποφάσεις, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν δράσεις που ανταποκρίνονται στα ζητήματα της εκπαιδευτικής πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν και να αναστοχάζονται πάνω σ' αυτές με στόχο την κριτική επίγνωση.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή των σχολείων στο Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εγγραφών του Π.Ι. (http://www.pi-eggrafes.ac.cy/), μετά από τη δημοσίευση σχετικών εγκυκλίων κάθε σχολική χρονιά.