Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών και άλλων δράσεων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τους υπό έμφαση στόχους της σχολικής χρονιάς, η ιστοσελίδα έχει σκοπό να ενημερώνει και να στηρίζει τα σχολεία όλων των βαθμίδων στην εφαρμογή της αντιρατσιστικής πολιτικής του ΥΠΠ, "Κώδικας Συμπεριφοράς κατά του Ρατσισμού & Οδηγός Διαχείρισης και Καταγραφής Ρατσιστικών Περιστατικών".

Στην παρούσα ιστοσελίδα, η οποία ανανεώνεται τακτικά, υπάρχει το αρχείο εφαρμογής της αντιρατσιστικής πολιτικής, σχετικές ανακοινώσεις και εγκύκλιοι, υλικό από προηγούμενα συνέδρια/ημερίδες, υποστηρικτικό υλικό για τα σχολεία, καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις εκπαιδευτικών. Στην ιστοσελίδα βρίσκονται επίσης στοιχεία επικοινωνίας για στήριξη των σχολείων στην εφαρμογή του Κώδικα & Οδηγού.