ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΤΕ01.003 Η διδασκαλία του τεχνικού και του μηχανολογικού κατασκευαστικού σχεδίου
ΤΕ01.004 Σχεδιαστικό Πρόγραμμα AutoCAD
ΤΕ01.008 Εργαστήρια Υδραυλικών, Θερμικών και Ψυκτικών Συστημάτων
ΤΕ01.012 Μεθοδολογία διδασκαλίας εργαστηριακών ασκήσεων ελέγχου αυτοματισμών στη Μηχανική Αυτοκινήτων
ΤΕ01.020 Πνευματικά και Ηλεκτροπνευματικά Συστήματα Ελέγχου Αυτόματων Λειτουργιών
ΤΕ01.021 Εφαρμοσμένη Μηχανική Επιστήμη
ΤΕ06.011B Ξυλογλυπτική - Μέρος Β’
ΤΕ06.012 Σχεδιαστικό Πρόγραμμα Art-Cam
ΤΕ07.007 Σχεδιαστικά προγράμματα Google SketchUp, Photoshop και Autocad για εφαρμογές στα μαθήματα της Διακοσμητικής