Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης διοργανώνει εκπαιδευτικό συνέδριο στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Απασχόληση και την Κοινωνική Αλληλεγγύη PROGRESS “Creativity and Innovation against Discrimination”. Το συνέδριο πραγματοποιείται στις 28 Ιανουαρίου 2010 (8.30-17.45) στη Δημοσιογραφική Εστία, στη Λευκωσία.

Μετά τις διευθετήσεις που έχουν γίνει από μέρους των Διευθύνσεων Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης θα λάβουν μέρος στο συνέδριο 145 εκπαιδευτικοί.

Επισυνάπτεται ο σχετικός κατάλογος και το πρόγραμμα του συνεδρίου.

 

Εγκύκλιος

Πρόγραμμα