Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συμμετοχής του στο ευρωπαϊκό έργο CyberEthics GIV του ευρωπαϊκού προγράμματος Safer Internet, σε συνεργασία με τις τρεις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, προκηρύσσει διαγωνισμό για μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών για την ανάπτυξη σύντομου βίντεο για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου με θέμα «Ας δημιουργήσουμε μαζί ένα καλύτερο διαδίκτυο (Let's create a better internet together)». Το θέμα αυτό έχει καθοριστεί από την κεντρική ευρωπαϊκή επιτροπή InSafe ως το θέμα της Διεθνούς Ημέρας για την Ασφαλή χρήση του διαδικτύου για το 2014 (11 Φεβρουαρίου 2014).

Τα βίντεο που θα επιλεγούν θα προβάλλονται κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για την Ασφαλή Χρήση του διαδικτύου και θα τυγχάνουν αξιοποίησης για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Τα σχολεία που ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν τη συμμετοχή τους μέχρι και την Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2014, στις 8:00 π.μ. στη σελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου http://www.e-epimorfosi.ac.cy στις ανακοινώσεις, αποστέλλοντας το βίντεο σε αρχείο μορφής .wmv, .flv ή .mp4 και το συνημμένο έντυπο υποβολής συμμετοχής. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε και περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες για το διαγωνισμό.

Το βίντεο μπορεί να απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και η διάρκειά του δεν μπορεί να ξεπερνά τα 3 λεπτά. Στο βίντεο πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, οι συντελεστές και το σχολείο και να γίνονται αναφορές σε πηγές και άδειες χρήσης. Σημειώνουμε ότι είναι απαραίτητη η συναίνεση των κηδεμόνων των παιδιών για τη συμμετοχή τους στο βίντεο.

Κάθε σχολείο δικαιούται να υποβάλει στο διαγωνισμό περισσότερες από μία συμμετοχές. Κάθε ομάδα συμμετοχής θα αποτελείται από ένα υπεύθυνο καθηγητή και μέγιστο αριθμό μαθητών τρεις.

Τονίζεται ότι η παραγωγή θα γίνει από τους μαθητές και ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοδηγητικός.

Η αξιολόγηση των συμμετοχών θα γίνει από εξαμελή Επιτροπή στην οποία θα συμμετέχει 1 εκπρόσωπος από το Π.Ι., 1 εκπρόσωπος από κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης (σύνολο 3), 1 εκπρόσωπος από τη CYTA (χορηγό των βραβείων), 1 εκπρόσωπος από το έργο CyberEthics GIV. Κατά την αξιολόγηση η Επιτροπή θα λάβει υπόψη της κατά πόσο η κάθε πρόταση πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής (ημερομηνία υποβολής, συμπληρωμένη αίτηση, διάρκεια βίντεο μέχρι 3’, θέμα σχετικό με την προκήρυξη του διαγωνισμού), την πληρότητα της πρότασης, το περιεχόμενο και τα μηνύματα του βίντεο, τη δημιουργικότητα και πρωτοτυπία, σκηνοθεσία και κινηματογράφηση, ποιότητα εικόνας και ήχου (βλ. πίνακα 1).

Στην πρώτη φάση της αξιολόγησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα επιλέξει τις 15 καλύτερες συμμετοχές (5 από κάθε βαθμίδα). Οι μαθητές θα κληθούν να παρουσιάσουν στην Επιτροπή την εργασία τους και τη διαδικασία την οποία ακολούθησαν, στις 7 Φεβρουαρίου 2014. Ακολούθως η Επιτροπή θα επιλέξει τις 2 καλύτερες συμμετοχές ανά βαθμίδα, οι οποίες και θα βραβευτούν.

Τα βραβεία θα δοθούν στους 3 μαθητές/τριες της ομάδας που έλαβαν μέρος. Στην περίπτωση όπου στην παραγωγή έλαβε μέρος η τάξη, η οποία εκπροσωπείται από 3 μαθητές/τριες, τα βραβεία θα δοθούν και θα παραμείνουν στην τάξη. Τα βραβεία χορηγεί η CYTA.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν αρχές Φεβρουαρίου 2014 και θα παρουσιαστούν από τους μαθητές στην ετήσια ημερίδα που διοργανώνεται την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου (11 Φεβρουαρίου 2014). Παράλληλα, η Επιτροπή θα επιλέξει αριθμό συμμετοχών, οι οποίες θα παρουσιαστούν από τους μαθητές στην ετήσια ημερίδα για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου ( 11/2/13) μέσα από αφίσα και προβολή, που θα ετοιμάσουν οι μαθητές για το σκοπό αυτό. Οι συμμετοχές αυτές θα μπορούν να είναι υποψήφιες για έπαινο/βραβείο από το κοινό της ημερίδας. Σε όλες τις συμμετοχές που θα παρουσιαστούν θα δοθεί έπαινος.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την κα Αναστασία Οικονόμου, Προϊσταμένη του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας για το διαγωνισμό και όπως υποστηρίξετε την προσπάθεια αυτή. Στον πίνακα 2, μπορείτε να δείτε συνοπτικά τις ημερομηνίες που αφορούν στις ενέργειες του διαγωνισμού.

 

Εγκύκλιος και πίνακες

Έντυπο υποβολής συμμετοχής