help
Τελετή βράβευσης για την περιβαλλοντική δράση «Δημιουργώ για τους στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης 2030»
Tuesday, June 22, 2021, 18:30 - 19:45


Τελετή βράβευσης των σχολείων που διακρίθηκαν στην περιβαλλοντική δράση «Δημιουργώ για τους στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης 2030». Η συγκεκριμένη δράση, η οποία υλοποιήθηκε από τις 3 Νοεμβρίου μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου 2020, αποτελεί συνεργασία της Μονάδας Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας με τη Γερμανική Πρεσβεία. Εντάσσεται στο πλαίσιο της Γερμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 2020, για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ευρωπαίων πολιτών και ειδικότερα των νέων στα θέματα της προώθησης των στόχων της Αειφόρου Ανάπτυξης.

Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης ήταν οι μαθητές/μαθήτριες, μέσα από εναλλακτικές μαθησιακές διαδικασίες, να αναπτύξουν τον περιβαλλοντικό κριτικό γραμματισμό, αποτυπώνοντας μέσα από την εικαστική δημιουργία, τους στόχους της αειφορίας, αξιοποιώντας παράλληλα τα έργα τους, ως μέσα για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης στους στόχους της παγκόσμιας ατζέντας. Στο σύνολο των έργων αναδεικνύονται διάφορα ζητήματα που συνδέονται με τους στόχους της παγκόσμιας ατζέντας και την αειφορία. Αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, θέματα όπως η περιορισμένη πρόσβαση στην εκπαίδευση, η ισότητα των φύλων, η εισοδηματική ανισότητα, η πρόσβαση σε σύγχρονες μορφές ενέργειας, η παγκόσμια συνεργασία, η φτώχια και ο υποσιτισμός, η κλιματική αλλαγή κ.ά.

Η δράση ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή εκατόν τριάντα πέντε (135) ομάδων, εκατόν τεσσάρων (104) ομάδων από τη Δημοτική Εκπαίδευση και τριάντα μία (31) ομάδων από τη Μέση Γενική Εκπαίδευση.

Στην τελετή βράβευσης (βλ. Προκαταρκτικό Πρόγραμμα στο τέλος της εγκυκλίου) θα παραστούν για την απονομή των βραβείων ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου και ο Γερμανός Πρέσβης.

Η έκθεση παρουσίασης των βραβευθέντων έργων θα παραμείνει ανοικτή για το κοινό μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021, στο χώρο Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Κύπρου.

Η τελετή θα διεξαχθεί στη βάση της τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων και των διαταγμάτων αναφορικά με τον επιτρεπόμενο αριθμό ατόμων, όπου για τους εξωτερικούς χώρους, αφορά στο 50% της χωρητικότητάς τους. Για τον σκοπό αυτό τα σχολεία τα οποία έχουν λάβει τα τρία (3) πρώτα βραβεία σε κάθε στόχο, και έπαινο για τους στόχους οχτώ (8), εννέα (9), δέκα (10), δώδεκα (12) παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν το αργότερο μέχρι τις 7 Ιουνίου 2021, το ηλεκτρονικό έντυπο https://forms.gle/CRPovyk8buPRSV9z8, το οποίο αφορά στον αριθμό των μαθητών/μαθητριών και των συνοδών εκπαιδευτικών από το κάθε σχολείο. Λόγω της αυστηρής τήρησης του αριθμού των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών στην εκδήλωση (μέγιστος αριθμός 200 άτομα), σε αυτήν θα παραστούν ΜΟΝΟ τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί. Εάν και εφόσον υπάρχει δυνατότητα, με βάση τις δηλώσεις συμμετοχής να προσκληθούν γονείς και κηδεμόνες, οι διοργανωτές θα ενημερώσουν σχετικά τα σχολεία.

Για όποιες άλλες διευκρινίσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλ. 22402382/22402352 ή ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Location Αμφιθέατρο του πολιτιστικού ιδρύματος της Τράπεζας Κύπρου στη Φανερωμένη
Contact : Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,ΥΠΠΑΝ, Γερμανική Πρεσβεία

Back

JEvents v1.5.4   Copyright © 2006-2010