Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024
GreekEnglish (United Kingdom)
Οικοσελίδα Ευρωπαϊκά και Ερευνητικά Προγράμματα Τρέχοντα Προγράμματα

Τρέχοντα Προγράμματα

GEO Academy

ICSE Science FactoryΤο έργο GEO-Academy στοχεύει στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου που θα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης και ανάπτυξης για εκπαιδευτικούς. Περισσότερα...

 

Ευρωπαϊκό Έργο Erasmus+ “STEAME TEACHER FACILITATORS ACADEMY (STEAME-ACADEMY)”

STEAME_TAΤο έργο STEAME ACADEMY, στο οποίο συμμετέχουν δεκατέσσερις (14) διαφορετικοί οργανισμοί από εννιά (9) χώρες, αποσκοπεί στη δημιουργία του Erasmus+ Δικτύου Ακαδημιών Εκπαιδευτικών για τη βελτίωσης της ποιότητας της εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Το δίκτυο των Ακαδημιών STEAME Teacher Facilitators θα υποστηρίξει τις αλλαγές για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, αξιοποιώντας ως βασικούς παράγοντες τους/τις εν υπηρεσία εκπαιδευτικούς στον ρόλο διαμεσολαβητή μάθησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων των μελλοντικών εκπαιδευτικών. Με τη δημιουργία δικτύων και κοινοτήτων πρακτικής, το έργο θα φέρει σε επαφή παρόχους αρχικής και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, καθώς και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, για να αναπτύξουν αποτελεσματικές στρατηγικές και προγράμματα για επαγγελματική μάθηση. Το έργο θα δοκιμάσει, επίσης, μοντέλα κινητικότητας και θα ιδρύσει την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία STEAME Ακαδημιών Διαμεσολαβητών Εκπαιδευτικών, για την προώθηση της βιώσιμης συνεργασίας και την ενημέρωση των υπευθύνων χάραξης πολιτικής για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Βασικοί στόχοι του έργου είναι: (α) η ανάπτυξη πλαισίου ικανοτήτων διαμεσολαβητών εκπαιδευτικών STEAME (STEAME Teachers Facilitators) για εκπαιδευτικούς εν υπηρεσία και μελλοντικούς εκπαιδευτικούς, (β) η ανάπτυξη μαθησιακών ενοτήτων και εργαστηρίων για διαμεσολαβητές εκπαιδευτικούς STEAME (STEAME Teachers Facilitators) (γ) η ανάπτυξη Διεθνούς Παρατηρητηρίου Ανταλλαγής για διαμεσολαβητές μάθησης STEAME (STEAME Learning Facilitators), (δ) η ανάπτυξη Κοινότητας Πρακτικής/Καθοδήγησης διαμεσολαβητών STEAME (STEAME Facilitators Community of Practice/Mentoring) και Προγράμματος Πιστοποίησης, και (ε) η ανάπτυξη εισηγήσεων/συστάσεων πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία STEAME Ακαδημιών Διαμεσολαβητών Εκπαιδευτικών.

Στο εν λόγω έργο, το οποίο έχει διάρκεια υλοποίησης 36 μήνες (1 Ιουνίου 2023- 31 Μαΐου 2026), το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου συμμετέχει ως εταίρος.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο “STEAME TEACHER FACILITATORS ACADEMY (STEAME-ACADEMY)” μπορείτε να δείτε εδώ https://steame-academy.eu/. Περισσότερα...

 

Conversational AI assistant for teaching and learning - AI4EDU

Conversational AI assistant for teaching and learning - AI4EDU Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Conversational AI assistant for teaching and learning” (AI4EDU), αποτελεί μέρος της δράσης “Partnerships for Innovation - Forward Looking Projects”. Το πρόγραμμα συγκεντρώνει 6 εταίρους από τέσσερείς Ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ιρλανδία, Κύπρο και Σουηδία) με υψηλή τεχνογνωσία, συμπληρωματικές δεξιότητες και εμπειρία, που σχετίζονται με τον διεπιστημονικό τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, με κύριο στόχο τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης, μέσω διερεύνησης, εφαρμογής και αξιολόγησης καινοτόμων ερευνητικών προσεγγίσεων, τεχνολογιών και εφαρμογών της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Εκπαίδευση.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα στοχεύει στη διερεύνηση, την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την αξιολόγηση ευφυών εκπαιδευτικών βοηθών, που υποστηρίζονται από κορυφαίες τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης, σχεδιασμένων να αλληλεπιδρούν συνομιλητικά με μαθητές και εκπαιδευτικούς, ώστε να τους υποστηρίζουν στην επίτευξη των στόχων διδασκαλίας και μάθησης. Παράλληλα, επιδιώκεται η διερεύνηση των επιπτώσεων της υιοθέτησης των εν λόγω εφαρμογών της Τεχνητής Νοημοσύνης για τη διδασκαλία και τη μάθηση και η διερεύνηση των πτυχών της ηθικής, διαφανούς, χωρίς αποκλεισμούς και δίκαιης χρήσης τους σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, η οποία θα οδηγήσει στην παραγωγή συστάσεων για την εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς και κατευθυντήριων γραμμών πολιτικής για την αποτελεσματική ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση.

Διάρκεια: 02/2023 – 01/2026

Ιστοσελίδα έργου: https://ai4edu.eu/

 

PLCs for us - Επαγγελματικές Εκπαιδευτικές Κοινότητες στη μετα-covid εποχή: Συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίου και Δημόσιου Σχολικού Συστήματος

PLCs for us Το Ερευνητικό Έργο PLCs for us - Επαγγελματικές Εκπαιδευτικές Κοινότητες στη μετα-covid εποχή: Συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίου και Δημόσιου Σχολικού Συστήματος (EXCELLENCE/0421/0333) στοχεύει να θέσει στο επίκεντρο την Επαγγελματική Μάθηση εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, από την προσχολική μέχρι και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, με έμφαση στη δημιουργία Επαγγελματικών Κοινοτήτων Μάθησης. Μέσω της συνεργασίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του ΥΠΠΑΝ και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, τίθενται στο επίκεντρο οι Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης των Εκπαιδευτικών, τόσο σε δημόσια σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας, όσο και στο Πανεπιστήμιο. Περισσότερα...

 

Πρόγραμμα SeBI

SeBI Το «SeBI: Διασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού στην εκπαιδευτική διοίκηση» είναι ένα τριετές ευρωπαϊκό πρόγραμμα (αρ. αναφοράς 612177-EPP-1-2019-1-CY-EPPKA3-IPI-SOC-IN) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω κονδυλίων του «Erasmus+: Υποστήριξη μεταρρυθμιστικών πολιτικών – Βασική Δράση 3: Κοινωνική ένταξη και κοινές αξίες: η συμβολή στο πεδίο εκπαίδευσης και κατάρτισης». Περισσότερα...

 

Ευρωπαϊκό Έργο “ICSE Science Factory (ICSEfactory)”

ICSE Science FactoryΤο Έργο ICSE Science Factory (ICSEfactory) αποσκοπεί στη προώθηση μιας βελτιωμένης εκπαίδευσης των φυσικών επιστημών για όλους τους πολίτες, μέσω της δημιουργίας νέων συνεργασιών στις τοπικές κοινωνίες μεταξύ των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των μαθητριών, των επιστημόνων, των ερευνητών και των ερευνητριών, καθώς και του επιχειρηματικού κόσμου και του κόσμου της βιομηχανίας. Οι συνεργασίες αυτές θα σκιαγραφούν το μαθησιακό περιβάλλον στο οποίο οι μανθάνοντες θα αντιμετωπίζουν καταστάσεις επίλυσης ρεαλιστικών προβλημάτων εντός της εκπαίδευσης, του χώρου εργασίας και άλλων περιβαλλόντων μάθησης, με απώτερο στόχο μια συνεχή δια βίου μάθηση και αύξηση του ενδιαφέροντος για σπουδές και σταδιοδρομία σε θέματα που αφορούν στις φυσικές επιστήμες, ιδιαίτερα από μέρους των γυναικών. Περισσότερα...

 

Ευρωπαϊκό Έργο Erasmus+ Teacher Academies Project “Teaching Sustainability: Content, Competences & Approaches for Europe’s pre- and in-service teachers (TAP-TS)”

TAP Το Έργο είναι ένα από τα έντεκα πρώτα έργα που πέτυχαν χρηματοδότηση στην καινοτόμο δράση του Erasmus+ Teacher Academies που ξεκίνησε το 2022 και θα ολοκληρωθεί εντός τριετίας. Η κοινοπραξία των εταίρων του Έργου αποτελείται από Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα παιδαγωγικής κατάρτισης, Ιδιωτικούς Οργανισμούς και σχολεία από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και έχει ως στόχο την ανάπτυξη διδακτικού υλικού και παιδαγωγικών πρακτικών για τη διδασκαλία θεμάτων βιωσιμότητας και αειφορίας και την επαγγελματική μάθηση εκπαιδευτικών μέσα από ποικίλες δράσεις . Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Έργου θα αναπτυχθεί διδακτικό υλικό που εντάσσεται σε επτά θεματικές ενότητες, θα διοργανωθούν διαδικτυακά, υβριδικά και διά ζώσης σεμινάρια για την επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία θεμάτων που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, την κλιματική αλλαγή, τον ρόλο της ψηφιακής τεχνολογίας, τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα, την ολιστική προσέγγιση της αειφορίας στο σχολείο κ.ά. Περισσότερες πληροφορίες για το Έργο μπορείτε να δείτε εδώ Teacher Academies Project: About the project (tap-ts.eu)

 

Learning from the Extremes - LfE

Learning from the Extremes - LfE Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Κύπρου συμμετέχει ως Εταίρος στο Έργο με τίτλο «Learning from the Extremes - LfE» (Grant Agreement no. LC01760255 / 101052266 LfE) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Pilot Projects and Preparatory Actions in the field of "Communications Networks, Content and Technology"- Preparatory Action - Increasing access to educational tools in areas and communities with low connectivity or access to technologies». Το έργο έχει διάρκεια δύο έτη (01-02-2022 έως 31-01-2024) και σε αυτό συμμετέχουν δέκα (10) χώρες της Ευρώπης (Ελλάδα, Πορτογαλία, Κύπρος, Κροατία, Φιλανδία, Ιρλανδία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ιταλία και Ισπανία).

Το Έργο «Learning from the Extremes» στοχεύει στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων πρόσβασης στην ψηφιακή εκπαίδευση, ενισχύοντας την ένταξη και μειώνοντας το ψηφιακό χάσμα που υφίστανται οι σχολικές κοινότητες απομακρυσμένων περιοχών με χαμηλή συνδεσιμότητα, περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση σε συσκευές και ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία και περιεχόμενο.

Ειδικότερος σκοπός του Έργου είναι η ανάπτυξη στρατηγικής, η οποία θα περιλαμβάνει προτάσεις για τον τρόπο με τον οποίο δύναται να επιτευχθεί η αύξηση της ψηφιακής προσβασιμότητας των μαθητών/τριών και των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που βρίσκονται σε δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες περιοχές. Για τον σκοπό αυτό θα υλοποιηθούν δράσεις από σχολικές μονάδες ή δίκτυα σχολείων που βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές για την εφαρμογή και αποτίμηση των πιο κατάλληλων λύσεων, ώστε να αυξηθεί η προσβασιμότητα των σχολείων και των μαθητών/τριών σε ψηφιακά εκπαιδευτικά μέσα και υλικά. Περισσότερα...

 

Πρόγραμμα ProW-Ευζωία

Prow Το Έργο ERASMUS+ KA 3 Policy Experimentation «ProW-Ευζωία-Ενίσχυση της Ευζωίας των Εκπαιδευτικών μέσω της Προώθησης της Θετικής Συμπεριφοράς στην Προσχολική Ηλικία (ProW)» είναι ένα διετές ευρωπαϊκό Έργο που στοχεύει στην ανάπτυξη, μέσω έρευνας, εμπειρικά τεκμηριωμένων πρακτικών, που θα ενισχύσουν το επάγγελμα και τις ικανότητες των νηπιαγωγών. Περισσότερα...

 

CICADA

CICADA

 

Στοιχεία Επικοινωνίας Σ.Ο.Ε.Ε.Π.

Δρ Χριστίνα Παπασολομώντος
Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεκμηρίωσης
Email: papasolomontos.chr
@cyearn.pi.ac.cy

Τηλ.: 22402381

Δρ Χρίστος Ρουσιάς
Email: roushias.ch@cyearn.pi.ac.cy
Τηλ.: 22402391

Email Σ.Ο.Ε.Ε.Π.: cpi_euaffairs@cyearn.pi.ac.cy