Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2021
GreekEnglish (United Kingdom)
Οικοσελίδα Ευρωπαϊκά και Ερευνητικά Προγράμματα Τρέχοντα Προγράμματα

Τρέχοντα Προγράμματα

Πρόγραμμα SHERPA: SELFIE Helper and Pedagogical Innovation Assistant

SHERPA Το SHERPA είναι ένα διετές πρόγραμμα Erasmus +, Βασική Δράση 3, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της συστηματικής χρήσης του εργαλείου SELFIE σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το SELFIE είναι ένα δωρεάν εργαλείο αυτοαξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι εύκολα προσαρμόσιμο και βοηθά τα σχολεία να κατανοήσουν καλύτερα την πρόοδό τους στην ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία και μάθηση. Το SHERPA θα παρέχει βοήθεια στα σχολεία για να οικοδομήσουν τη γνώση τους γύρω από το εργαλείο SELFIE και να κατανοήσουν τα αποτελέσματά του όσον αφορά τη στρατηγική και τις πρακτικές τους στην ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στο περιβάλλον του σχολείου τους. Περισσότερα...

 

Πρόγραμμα ATS STEM: Αξιολόγηση Οριζόντιων Δεξιοτήτων στην εκπαίδευση STEM

ATSSTEM Το έργο Αξιολόγηση Οριζόντιων Δεξιοτήτων στην εκπαίδευση STEM (Assessment of Transversal Skills in STEM - ATS STEM), είναι ένα καινοτόμο πειραματικό έργο Ευρωπαϊκής πολιτικής, τριετούς διάρκειας, που έχει ως στόχο την ανάπτυξη των οριζόντιων δεξιοτήτων των μαθητών μέσα από ενοποιημένη προσέγγιση των μαθημάτων STEM και την χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την αξιολόγησή τους. Περισσότερα...

 

TeaCheRs 4 EuRope

TeaCheRs 4 EuRope

 

STEAME

STEAME

 

SeBI

SeBI

 

CICADA

CICADA

 

Στοιχεία Επικοινωνίας Σ.Ο.Ε.Ε.Π.

Δρ Χριστίνα Παπασολομώντος
Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεκμηρίωσης
Email: papasolomontos.chr
@cyearn.pi.ac.cy

Τηλ.: 22402381

Δρ Χρίστος Ρουσιάς
Email: roushias.ch@cyearn.pi.ac.cy
Τηλ.: 22402391

Email Σ.Ο.Ε.Ε.Π.: cpi_euaffairs@cyearn.pi.ac.cy