Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Ενιαίων Ολοήμερων Σχολείων
Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ειδικών Εκπαιδευτικών
Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στα Κοινωνικά Θέματα
Pestalozzi Programme
Ανίχνευση και Αντιμετώπιση Μαθησιακών Προβλημάτων
Πρόγραμμα Συναισθηματικής Αγωγής