Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε πως το Παράρτημα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στη Λεμεσό θα μεταστεγαστεί σε άλλο κτήριο, το οποίο βρίσκεται στην οδό ΛεΚορπουζιέ 31, 3075 Λεμεσός. Επισυνάπτεται σχεδιάγραμμα με οδηγίες πρόσβασης στο καινούργιο κτήριο όπου θα μεταστεγαστεί το Παράρτημα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στη Λεμεσό.

Η λειτουργία του Παραρτήματος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στη Λεμεσό στο καινούργιο κτήριο θα ξεκινήσει από τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2010. Ως εκ τούτου από τις 12 Απριλίου 2010, όλα τα προγράμματα επιμόρφωσης που ήδη προσφέρει ή θα προσφέρει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα διεξάγονται στο καινούργιο κτήριο.

Παρακαλώ να ενημερώσετε άμεσα τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας για τη μεταστέγαση αυτή.

 

Εγκύκλιος

Οδηγίες πρόσβασης