Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο για την Ενεργό Πολιτότητα:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου

Προϊσταμένη Τομέα Επιμόρφωσης Π.Ι.

Τηλ. 22402315

Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους

 

Υπεύθυνη της Επιτροπής για την Πολιτότητα

Βοηθός Διευθύντρια, Φιλόλογος

Τηλ. 22402374

Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Χαρά  Χαραλαμπίδου

 

Βοηθός Διευθύντρια, Μουσικός

Τηλ. 2240367

Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Έλλη Χατζηγεωργίου

Μόνιμο Προσωπικό Π.Ι., Φιλόλογος

Τηλ. 2240361

Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Ήβη Κουράτου

Δασκάλα

Τηλ. 22402366

Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it