Η βελτίωση των ατομικών και κοινωνικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των νέων μας, καθώς και η καλλιέργεια αισθημάτων κατανόησης και ανεκτικότητας προς άλλους πολιτισμούς είναι σήμερα κυρίαρχος στόχος κάθε σύγχρονης και πολιτισμένης κοινωνίας. Τα πιο πάνω συνοψίζουν την έννοια της Πολιτότητας, στην οποία στοχεύει η Ευρωπαϊκή οικογένεια, ορίζοντας τη σημασία της διαμόρφωσης του ενεργού πολίτη.

Ενεργός πολίτης είναι ο ενημερωμένος πολίτης, μια αυτόνομη προσωπικότητα με κριτική σκέψη και δημιουργική διάθεση, που συμμετέχει ενεργά στα κοινωνικά δρώμενα. Ασκεί με συνέπεια τα δημοκρατικά του δικαιώματα και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις, επιδεικνύει αυτοσεβασμό και αλληλοσεβασμό, αποδέχεται τη διαφορετικότητα, εργάζεται  ενάντια σε κάθε μορφή στερεοτύπων, συνεργάζεται για το κοινό όφελος, τη συνύπαρξη των ανθρώπων και των λαών χωρίς αισθήματα σοβινισμού, προκατάληψης και μισαλλοδοξίας. Ενδιαφέρεται για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και ενεργεί, παρατηρώντας τι συμβαίνει στην κοινωνία και παρεμβαίνει, σε συνεργασία με συμπολίτες του, τις τοπικές αρχές, οργανωμένα σύνολα, όταν διαπιστώνει παρανομίες ή όταν εντοπίζει ένα πρόβλημα.

Ο/Η συνειδητοποιημένος/η μαθητής/τρια, που ενεργά συμμετέχει στα σχολικά δρώμενα, είναι αυτός/ή που θα γίνει: 

        υπεύθυνος για τον εαυτό του,

        συνειδητός πολίτης για τον τόπο του,

        δημιουργικός πολίτης για τον κόσμο.

Στόχος είναι η καλλιέργεια της Πολιτότητας στους/στις μαθητές/μαθήτριές μας μέσα από την ανάπτυξη δράσεων και καλών πρακτικών στη σχολική μονάδα. Το βίωμα θα πρέπει να αποτελέσει για όλους εφαλτήριο για πράξη συνειδητή σε μια προσπάθεια πληροφόρησης και ενεργούς εμπλοκής στα όσα διαδραματίζονται σε τοπικό, ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο.

 

«ΕΝ ΠΟΛΕΙ ΕΥ  ΖΩ. Δράμε τοπικά, σκεφτόμαστε παγκόσμια»

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ