Στον κατάλογο αυτό καταγράφονται οι τίτλοι βιβλίων που διαθέτει η βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου:
(Ενημέρωση 29/3/2010)

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
1 The art of creative thinking: how to be innovative and develop great ideas (The John Adair leadership library) (Paperback 2009) Adair John
2 Creativity in teaching (1966) Alice Miel
3 Green light classrooms: teaching techniques that accelerate learning (hardcover 2008) Allen Richard
4 Multiple intelligences in the classroom (2000) Armstrong Thomas
5 Achieving extraordinary ends: an essay on creativity(1988) Bailin Sharon
6 Creative Thinking Ages 6-8: problem solving across the curriculum (ideas to go: creative thinking) (paperback 2007) Baker Ann
7 Creative thinking Ages 8-10: problem solving across the curriculum (ideas to go: creative thinking) (paperback 2007) Baker Ann
8 Creative thinking ages 10-12: problem solving across the curriculum (ideas to go: creative thinking) (paperback 2007) Baker Ann
9 Η δημιουργική δύναμη: πώς τα παιδιά δημιουργούν την προσωπικότητά τους (2008) BettnerBettyLou
10 100 Ideas for teaching creative(continuum one hundreds) (paperback 2007) Bowkett Stephen
11 100 ideas for teaching creative development (100 ideas for the early years) (paperback 2008) Bowkett Wendy, Bowkett Stephen
12 Creativity and art education Brittain Lambert W.
13 Asking the right questions: a quide to critical thinking (8th edition) (paperback 2009) Browne Neil M, Keeley Stuart M.
14 The creative thinking plan: How to generate ideas and solve problems in your work and life (paperback 2007) Claxton Guy, Lucas Bill
15 Creativity across the primary curriculum: framing and developing practice (2003) Craft Anna
16 Creativity and early years education: a lifewide foundation (2002) Craft Anna
17 Creativity in education (2001) Craft Anna, Jeffrey Bob, Leibling Mike
18 Understanding creativity: the interplay of biological, psychological, and social factors (1998) Dacey John S., Fiore Lisa B., Lennon Kathleen
19 Schools for the 21st century (2001) Dalton Irene, Fawcett Richard, West-Burnham John
20 How to have creative ideas: 62 exercises to develop the mind (paperback 2007) De Bono Edward
21 Υποστηρίζοντας τη δημιουργικότητα και τη φαντασία στην προσχολική ηλικία (2003) Duffy Bernadette
22 Thinking and learning skills ages 7-11 (creative activities for...) (paperback 2008) Fleetham Mike
23 Designing and developing programs for gifted students (2003) Franklin Joan
24 Creating minds: an anatomy of creativity seen through the lives on Freud, Einstein, Picasso, Stravinsky, Eliot, Graham, Graham and Gandhi (1993) Gardner Howard
25 Frames of mind: the theory of multiple intelligences  (2004) Gardner Howard
26 Intelligence multiple Perspectives (1996) Gardner Howard
27 Intelligence reframed: multiple intelligences for the 21st century  (1999 Gardner Howard
28 Multiple Intelligence: a new horizons  (2006) Gardner Howard
29 Art, mind and brain: a cognitive approach to creativity (1982) Gardner Howard
30 The unschooled mind: how children think and how schools should teach (1993) Gardner Howard
31 Πώς το παιδί αντιλαμβάνεται τον κόσμο (2006) Gardner Howard
32 Thinking as sport and dance: learn the power of creative thinking (paperback 2007) Gary Catona A.
33 The big book of independent thinking (Independent thinking series) (paperback 2006) Gilbert Ian
34 Evaluating creativity (2000) Green Julian S.
35 International handbook of giftedness and talent (2000) Heller Kurt A.
36 Becoming a multiple intelligences school (2000) Thomas Hoerr R.
37 Using your learning styles (1986) Honey Peter, Mumford Alan
38 Evaluating educational innovation (1987) Hord Shirley
39 Innovation up close : how school improvement works (1984) Huberman Michael A.
40 Systems thinking: creative holism for managers (hardcover 2003) Jackson Michael C.
41 Essentials of creativity assessment (2008) Kaufmam James C., Plucker Jonathan A., Baer John
42 The international handbook of creativity (2006) Kaufman James C., Sternberg Robert . J.
43 The creativity handbook: a visual arts guide for parents and teachers (1999) Krimsky Carolyn Boriss
44 A Teachers guide to cognitive type theory learning style (1996) Mamchur Carolyn
45 Becoming a better teacher: eight innovations that work (2000) Martin-Kniep, Giselle O.
46 Cracking creativity: the secrets of creative genius (2001) Michalko Michael
47 On not being able to paint (1977) Milner Marion
48 Creativity, communication and cultural values (2004) Negus Keith, Pickering Michael
49 New school management approaches: Centre for Educational Research and Innovation/Organisation for Economic Co-operation and development (2001) Organisation for Economic Co-operation and Development
50 A study on creativity (1970) Papachristoforou Lito
51 The eye for innovation (electronic resource) : recognizing possibilities and managing the creativity enterprise (2005) Price Robert M.
52 Creative thinking and brainstorming (1981) Rawlinson Geoffrey J.
53 Everyday creativity and new of human nature: psychological, social, and spiritual perspectives (2007) Richards Ruth
54 Innovation and change (1991) Rudduck Jean
55 Creativity: Theories and themes: research, development, and practice (2007) Runco Mark A.
56 Προγραφικές δραστηριότητες και στοιχεία της φύσης για παιδιά προσχολικής ηλικίας: παρατηρητικότητα, γραφοκινητική ικανότητα, δημιουργικότητα, γνωριμία με την τέχνη (2008) Sanchis Solange
57 Explaining creativity: the science of human innovation (2006) Sawyer Keith R.
58 Evaluating creativity: making and learning by young people (2000) Sefton-Green Julian, Sinker Rebecca
59 Χάος, δημιουργικότητα και κοσμική συνείδηση (2007) Sheldrake  Rupert, Mckenna Terence, Abraham Ralph
60 So each may learn: integrating learning styles and multiple intelligences (2000) Silver Harvey F.
61 How to teach thinking and learning skills: A practical programme for the whole school (Book & CD Rom) (2007) Simister C. J.
62 The Leader's guide to lateral thinking skills: unlocking the creativity and innovation in you and your team (paperback 2006) Sloane Paul
63 Anatomy of educational innovation: an organizational analysis of an elementary school (1971) Smith Louis M.
64 Breakthrough τhinking: using creativity to solve problems (creative business solutions) [IMPORT] (paperback 2007) Souter Nick, Billout Guy
65 Managing innovation, design and creativity (2008) Stamm Bettina Von
66 How to develop student creativity (1996) Sternberg Robert J.
67 Wisdom, intelligence and creativity synthesized (2003) Sternberg Robert J.
68 Wisdom, intelligence and creativity synthesized (2007) Sternberg Robert J.
69 Teaching for thinking (1999) Sternberg Robert J.
70 Handbook of creativity (1999) Sternberg Robert J.
71 Thinking styles (2005) Sternberg Robert J.
72 Creativity from potential to realization (2004) Sternberg Robert J.
73 International handbook of intelligence (2004) Sternberg Robert J.
74 Metaphors of mind: conceptions of the nature of intelligence (1990) Sternberg Robert J.
75 Practical intelligence in everyday life (2000) Sternberg Robert J.
76 Teaching for successful intelligence to increase student learning and achievement (2000) Sternberg Robert J.
77 Models of intelligent:: international perspectives (2004) Sternberg Robert J.
78 Η νοημοσύνη της επιτυχίας (1999) Sternberg Robert J.
79 Teaching for successful intelligence: to increase student learning and achievement (2000) Sternberg Robert J., Grigorenco Elena
80 The creative habit: learn it and use it for life (paperback (2005) Tharp Twyla
81 Creativity and collaborative learning: the practical guide to empowering students, teachers, and families (2002) Thousand Jacqueline S.
82 Ten best teaching practices: how brain research, learning styles, and standards define teaching competencies (2005) Tileston Donna Walker
83 The parallel curriculum in the classroom: Essays for applications across the content areas K-12 (2006) Tomlinson Carol Ann
84 The differentiated classroom: responding to the needs of all learners (1999) Tomlinson Carol Ann
85 Creativity understanding innovation in problem solving, science, invention and the arts (2006) Weisberg Robert W.
86 Παράδοση και δημιουργικότητα (2002) Δημοτικό Σχολείο Αγίων Ομολογητών
87 Δημιουργική σκέψη: θεωρία, τεχνική, ασκήσεις, τεστ, παιχνίδια (2003) Μαγνήσαλης Κώστας Γ.
88 Συγκριτική παιδαγωγική: εκπαιδευτικά συστήματα, σύγχρονες τάσεις στην εκπαίδευση και στην εκπαίδευση-επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (2005) Μπουζάκης Σήφης
89 Δημιουργικότητα και σχολική επίδοση μαθητών Γυμνασίου (2002) ΝημάΕλένη Α.
90 Η δημιουργικότητα στο σχολείο (1998) ΞανθάκουΓιώτα
91 Δημιουργικότητα στη διδασκαλία (2001) Παπανδρέου Ανδρέας
92 Δημιουργικότητα στη διδασκαλία (2002) ΠαπανδρέουΑνδρέας
93 Μάθηση και δημιουργικότητα: εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την εξοικείωση παιδιών με τη χρήση και τη λειτουργία του υπολογιστή (2000) Παπανδρέου Μαρία
94 Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού: με φαντασία και δημιουργικότητα (2007) Συλλογικό έργο
95 Ιστορίες για καλή νύχτα: διαβάστε στο παιδί σας ιστορίες που τονώνουν την αυτοπεποίθηση και τη δημιουργικότητά του (2007) Συλλογικό έργο
96 Μικρά παιδιά, μεγάλα μαθηματικά νοήματα: προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία (2007) Τζεκάκη Μαριάννα