Σκοπός της έρευνας ήταν η αξιολόγηση των Μαθητικών Σεμιναρίων Αγωγής Υγείας (Μ.Σ.Α.Υ.), τα οποία διοργανώνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Υ.Π.Π.) με έγκριση του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου, ως στοχευμένη δραστηριότητα ενάντια στις ουσίες εξάρτησης και ως διαθεματικός μηχανισμός στήριξης και ενίσχυσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων Βιολογίας και Αγωγής Υγείας.

Η αξιολόγηση των Μ.Σ.Α.Υ. πραγματοποιήθηκε τη σχολική χρονιά 2012-13 και εστιάστηκε σε τρεις άξονες: (α) τις αντιλήψεις των μαθητών που συμμετέχουν στα Μ.Σ.Α.Υ., όσον αφορά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των σεμιναρίων, καθώς και στα οφέλη που αποκομίζουν από τη συμμετοχή τους σε αυτά, β) τον βαθμό αποτελεσματικότητας των Μ.Σ.Α.Υ. ως προς την ανάπτυξη μηχανισμών αποτελεσματικής αντίστασης σε πιέσεις για χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στα παιδιά που συμμετέχουν στα σεμινάρια και γ) τον βαθμό αποτελεσματικότητας των Μ.Σ.Α.Υ. ως προς τη συμμετοχή των μαθητών στις δράσεις της Επιτροπής Αγωγής Υγείας ...

 


Αναλυτική Περιγραφή