Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε χρόνο από τον Τομέα Επιμόρφωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και έχει ως στόχο την ενημέρωση και προετοιμασία των Νεοεισερχομένων στην Εκπαίδευση για μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς τους. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια διαδραματίζουν οι Μέντορες, οι οποίοι επιμορφώνονται στα πλαίσια του Προγράμματος για να προσφέρουν μεντορικό έργο σε Νεοεισερχομένους στις σχολικές μονάδες που εργάζονται. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης αναλαμβάνει κάθε χρόνο την εξωτερική...


Αναλυτική Περιγραφή