Τη σχολική χρονιά 2009 – 10 αποφασίστηκε από την αρμόδια αρχή να παραχωρηθεί σε πιλοτική βάση συντονιστικός χρόνος σε σχολικές μονάδες για το Πρόγραμμα Εφαρμογής των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας. Το ΥΠΠ, με εγκύκλιο προς τα σχολεία, εισηγήθηκε όπως ο χρόνος αυτός παραχωρηθεί κατά προτεραιότητα σε έναν εκπαιδευτικό του σχολείου. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις απόψεις των εμπλεκομένων (Εκπαιδευτικών, Διευθυντών, Συντονιστών, Συμβούλων Η/Υ ...


Αναλυτική Περιγραφή