Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή το Σεπτέμβρη του 2008, το πιλοτικό πρόγραμμα ταχύρρυθμης εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Ο σκοπός του Προγράμματος είναι η διευκόλυνση της συμμετοχής των αλλόγλωσσων παιδιών στη σχολική ζωή και η μεγιστοποίηση του οφέλους που μπορούν να έχουν από το σχολείο με την ικανοποίηση των γλωσσικών και κατά προέκταση των γνωστικών, κοινωνικών και συναισθηματικών τους αναγκών. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να αξιολογήσει την εφαρμογή του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής ...


Αναλυτική Περιγραφή