Εγκύκλιος

Πρώτη Δράση - Λευκωσία 7 και 8 Μαΐου 2010
Δήλωση συμμετοχής εκπαιδευτικού (η περίοδος υποβολής δηλώσεων έχει λήξει)
Δήλωση συμμετοχής σχολείου (η περίοδος υποβολής δηλώσεων έχει λήξει)

Κατάλογος Συμμετεχόντων
Πρόγραμμα

Δεύτερη Δράση - Πάφος 9 Μαΐου 2010
Δήλωση συμμετοχής εκπαιδευτικού (η περίοδος υποβολής δηλώσεων έχει λήξει)
Δήλωση συμμετοχής σχολείου (η περίοδος υποβολής δηλώσεων έχει λήξει)

Κατάλογος Συμμετεχόντων
Πρόγραμμα