Προς Οικονομικούς Φορείς – Προκήρυξη Διαγωνισμού ΥΑΠ 30/23

Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί ο Διαγωνισμός ΥΑΠ 30/23 «Εκτύπωση διδακτικών βιβλίων ΥΑΠ (Ανοικτή διαδικασία)», για την αγορά υπηρεσιών εκτύπωσης διδακτικών βιβλίων (149 τίτλοι) για τις ανάγκες της σχολικής χρονιά 2024-25.

Για να μπορούν οι Οικονομικοί Φορείς να πάρουν τα έγγραφα και να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό, πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy

Τονίζεται ότι η υποβολή προσφορών μπορεί να γίνει μόνο μέσω του συστήματος eprocurement.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 14.00.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή βοήθεια χρειαστείτε.