Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού: www.moec.gov.cy

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ελλάδας: www.pi-schools.gr

Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων: www.oedb.gr