ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ THN  ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Υ.Α.Π.
Αριθμός Διαγωνισμού: Υ.Α.Π. 16/16

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Σας πληροφορώ ότι έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός για την εκτύπωση Διδακτικών Βιβλίων της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγράμματων (Υ.Α.Π. 16/16).

Για να πάρετε τα έγγραφα και να μπορείτε να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό Υ.Α.Π. 16/16, πρέπει να εγγραφείτε στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy

Όσοι έχετε ήδη κάνει εγγραφή στο πιο πάνω σύστημα δεν χρειάζεται να εγγραφείτε ξανά.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε βοήθεια.