Αγαπητοί Συνεργάτες,

Για να πάρετε τα έγγραφα και να μπορείτε να συμμετάσχετε στον ετήσιο διαγωνισμό για την εκτύπωση Διδακτικών Βιβλίων της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγράμματων, πρέπει να εγγραφείτε στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy

Όσοι έχετε ήδη κάνει εγγραφή στο πιο πάνω σύστημα δεν χρειάζεται να εγγραφείτε ξανά.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε βοήθεια.