Προς Οικονομικούς Φορείς

Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί ο Διαγωνισμός «Αγορά υπηρεσιών εκτύπωσης διδακτικών βιβλίων της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων» (Ανοικτή Διαδικασία) αρ. ΥΑΠ 40/22, ο οποίος αφορά στα διδακτικά βιβλία για τη σχολική χρονιά 2023-24.

Για να μπορούν οι Οικονομικοί Φορείς να πάρουν τα έγγραφα και να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό, πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy

Τονίζεται ότι η υποβολή προσφορών μπορεί να γίνει μόνο μέσω του συστήματος eprocurement.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 9.00 π.μ.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή βοήθεια χρειαστείτε.