Η έρευνα «Η Σχολική Διαρροή στο Κυπριακό Εκπαιδευτικό Σύστημα» διεξήχθη κατά τις σχολικές χρονιές 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002. Βασικός σκοπός της ήταν να υπολογιστεί και να παρουσιαστεί το μέγεθος του προβλήματος της σχολικής διαρροής στην κυπριακή εκπαίδευση και να μελετηθούν τα βασικά χαρακτηριστικά των μαθητών/τριών που έχουν εγκαταλείψει το σχολείο χωρίς να έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους σε αυτό.

Πηγή πληροφοριών για την έρευνα αυτή ήταν τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου. Μέσα από συγκέντρωση πληροφοριών η έρευνα είχε ως στόχο να εντοπίσει τους μαθητές που εγκατέλειψαν το σχολείο, ξεχωριστά για την καθεμιά από τις σχολικές χρονιές 1999-2000, 2000-2001 και 2001-2002 και να υπολογίσει έτσι το μέγεθος του προβλήματος αυτού. Στη συνέχεια έγινε δυνατή η περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών (του προφίλ) των μαθητών/τριών αυτών ...

 

Αναλυτική Περιγραφή