Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Σχολείο Προαγωγής Υγείας (ΕΔΣΠΥ) αφορά στην ενσωμάτωση προγραμμάτων προαγωγής υγείας στην εκπαίδευση με στόχο την ανάπτυξη υγιεινού τρόπου ζωής στα παιδιά. Η Κύπρος εντάχθηκε στο ΕΔΣΠΥ το 1995. Τα θέματα που αναπτύσσουν τα σχολεία στο πλαίσιο του θεσμού είναι για παράδειγμα «Διατροφή και Υγεία», «Διαπροσωπικές σχέσεις», «Αυτοεκτίμηση», «Επικοινωνία με γονείς». Στην αρχή της χρονιάς αποστέλλονται...

 

Αναλυτική Περιγραφή