Διεύθυνση: Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων
Μακεδονίας 40, 2238 Λατσιά, Λευκωσία

Τηλεομοιότυπο: 22481448

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Συντονιστής
Παρπούνας Χρίστος                22402452       

Γραμματεία
Άστρα-Ιωάννου Μαρίνα               22402450       
Φλουρή Γαβριέλλα               22402482      
 
Λειτουργοί
Ηλιάδου Έλενα                22402453
Θεοχαρίδης Μιχάλης                22402453      
Κακουλλής Θεόδωρος                22402489       
Πετρίδης Παναγιώτης                22402454      
Σιαμμάς Χρύσης                22402489       
Στυλιανού Αρετή                22402454       
Χατζηθεοδοσίου Άντρη                22402490       
          

Βοηθητικό Προσωπικό
Αντωνίου Μιχάλης                22402451       
Συμεωνίδου Παρασκευή                22402451