Διεύθυνση: Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων
Μακεδονίας 40, 2238 Λατσιά, Λευκωσία

Τηλεομοιότυπο: 22481448

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Συντονιστής
Γεωργιάδης Πέτρος 22402452

Γραμματεία
Φλουρή Γαβριέλλα 22402450
22402482

Λειτουργοί
Ηλιάδου Έλενα 22402453
Θεοχαρίδης Μιχάλης 22402463
Κακουλλής Θεόδωρος 22402489
Σιαμμάς Χρύσης 22402488
Χαραλάμπους Ευαγγελία 22402454
Ιωάννου Βέρα 22402461
Χατζηθεοδοσίου Άντρη 25305313

Βοηθητικό Προσωπικό
Αντωνίου Μιχάλης 22402451
Συμεωνίδου Παρασκευή 22402451