Τα Εσπερινά Σχολεία λειτουργούν υπό τη Διεύθυνση της Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης με πέντε και τέσσερις τάξεις αντίστοιχα και η λειτουργία τους εντάσσεται στα πλαίσια της πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για διά βίου εκπαίδευση και παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης σε όλους τους πολίτες.   Από τις συνεντεύξεις με τους ενδιαφερόμενους και τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων προκύπτει ότι η λειτουργία των εσπερινών σχολείων έχει δύο στόχους: α) γνωσιολογικό και β) κοινωνικό. Μέσα από την ...

 

Αναλυτική Περιγραφή